Regler

Vår ide är att göra alla namninsamlingar som ni skapar och delar med er av bättre och trovärdigare. För att det skall fungera bra krävs att några regler finns och efterlevs av er som skapar dessa namninsamlingar.


Namninsamling.se avsäger sig alla rättsliga skyldigheter om någon skapar ett olagligt brev, vi kommer dock att omedelbart radera det om ett sådant eventuellt skapas och vi får in en anmälan om det.

Regler: 

§1Vi har full rätt att stänga ner namninsamlingar som inte efterlever våra enkla men rättvisa regler.
Paragrafer kan ändras efterhand och gäller då från det datumet som ändringen genomfördes.
§2Namninsamlingen får inte innehålla hets mot folkgrupp, diskriminering på grund av religion, sexuell läggning med mera.
§3Innebär brott mot tystnadsplikten.
§4Namninsamlingen får inte uppmana till brottslig verksamhet. 
§5Den skapade namninsamlingen skall vara antingen på svenska eller engelska. Namninsamlingar på andra språk kommer att raderas. 
§6Namninsamling.se kommer inte att spara e-postadresser som blir tipsade eller inbjudna.
Er egen e-postadress i medlemsregistret kommer bara att användas av vårt namninsamlingssystem och enbart skicka ut den typ av information ni begärt, och inte till massutskick av reklam.
§7Namninsamling.se ansvarar inte för publicerat material då dessa görs av utomstående personer, namninsamling.se ansvarar inte för skada som orsakas av skapade namninsamlingar på namninsamling.se. 
§8 Namninsamlingar som inte uppfyller våra regler eller Sveriges lagar skall meddelas oss och vi gör en genomgång av insamlingen och om vi finner att den bryter mot våra regler kommer vi att radera insamlingen.
För att som användare anmäla en namninsamling som strider mot våra regler eller om ni av något annat skäl vill göra en anmälan, går det att göra på denna sida.