Regler

Vår ide är att göra alla namninsamlingar som ni skapar och skickar vidare bättre och trovärdigare. För att det skall fungera bra krävs att några regler finns och efterlevs av er som skapar dessa namninsamlingar.
Namninsamling.se avsäger sig alla rättsliga skyldigheter om någon skapar ett olagligt brev, vi kommer dock att omedelbart radera det om ett sådant eventuellt skapas, och vi får en anmälan om det.

Paragrafer:

§1

Vi har full rätt att stänga brev som inte efterlever våra enkla men rättvisa paragrafer.
Paragrafer kan ändras efterhand och gäller då från det datumet.

§2 Namninsamlingen får inte innehålla hets mot folkgrupp, religion, sexuella läggningar med mera.

§3 Innebär brott mot tystnadsplikten.

§4 Namninsamlingen får inte uppmana till brottslig verksamhet.

§5 Den skapade namninsamlingen skall vara antingen på svenska eller engelska. Namninsamlingar på andra språk kommer att raderas.

§6 Namninsamling.se kommer inte att spara tipsa e-postadresser.
Er egen e-postadress i medlemsregistret kommer bara att användas av vårt namninsamlingssystem och enbart skicka ut den typ av information ni begärt, och inte till massutskick av reklam.

§7 Namninsamling.se ansvarar inte för publicerat material då dessa görs av utomstående personer, namninsamling.se ansvarar inte för skada som orsakas av skapade namninsamlingar på namninsamling.se.

  Namninsamlingar som inte uppfyller våra regler eller Sveriges lagar skall meddelas oss och vi gör en genomgång av brevet och om vi finner det olagligt efter våra krav att radera brevet.
   


För att som användare anmäla en namninsamling som strider mot våra paragrafer eller av annan åsikt gör man detta på denna aktuella namninsamlingens sida.