Namninsamling : Saintes-appellen för ett Europa fritt från kärnvapen och kärnkraftverkSkriv under namninsamling "Saintes-appellen för ett Europa fritt från kärnvapen och kärnkraftverk"

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=2135

|


Utfärdad av "Tredje mötet för nukleär, biologisk och kemisk nedrustning", som anordnades i Saintes (Frankrike) 9-11 maj 2008. Saintes-appellen på franska och engelska, se http://www.acdn.net/ , som upprätthålls av Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN). Saintes-appellen på finska, se http://www.loviisaliike.eu ; på ryska http://acdn.france.free.fr/spip/article.php3?id_article=409&lang=fr

För ett fredligt och säkert Europa fritt från kärnvapen och kärnkraftverk

1. Europa består av olika folk som bebor samma kontinent, indelad i stater och nationer med olika språk och kulturer, och som under olika tidsperioder har samarbetat eller bekämpat varandra, och som utgående från denna långa och gemensamma historia önskar bli en kulturell och politisk enhet grundad på gemensamma värderingar och strävanden som kan bevara harmonin och freden dem emellan.

2. Europa, sålunda definerat genom medvetandet om de olika nationernas gemensamma öde, måste lära sig både av höjdpunkterna och tragedierna i sitt förflutna, i syfte att gestalta och bygga upp en framtid som motsvarar kontinentens värderingar och strävanden.

3. Under sin långa utveckling har Europa bidragit till de sköna konsterna, vetenskapen, teknologin och tänkandet, men också genomlevt åtskilliga krig, koloniserat andra kontinenter, förorsakat två världskrig, utstått och exporterat diktaturer samt uppnått en våldets klimax genom att frambringa koncentrationsläger och totalitära folkmordsregimer.

4. Som ett resultat av denna process har respekten för den enskilda människan blivit Europas främsta och överordnade värde, vilket får en mängd konsekvenser inom politikens, samhällets, ekonomins, rättsväsendets, militärens, moralens och kulturens områden.

5. Ett annat allmänt accepterat värde är folkens rätt att själva bestämma över sitt öde.

6. Också demokratin, folkstyret för folkets bästa, hör till de värden som är allmänt erkända i Europa. Demokratin är både ett medel för att försona motstridiga strävanden och ett ständigt eftersträvansvärt mål i sig, och utgör som sådan en central del av Europas förgångna, nutid och framtid.

7. Medborgarna i Europa anser numera att respekten för medmänniskan och demokratins konsolidering bäst kan garantera en rättvis och bestående fred både på den europeiska kontinenten och globalt.

8. Europeiska Unionens institutioner bildar en ram som är till nytta i uppbyggnaden av ett fredat och fredligt Europa, men EU behöver demokratiseras genom processer som i sig själva är demokratiska. Sålunda bör medborgarna rådfrågas direkt om viktiga frågor som berör deras och Europas framtid, och i viss mån också hela världens framtid.

9. En europeisk grundlag som definierar Europa och dess plats i världen är en av dessa betydande frågor, som bör avgöras genom en folkomröstning.

10. Hur freden ska bevaras och den gemensamma säkerheten garanteras hör också till dessa frågor.

11. Till de viktiga frågor vår civilisation måste ta ställning till hör även principerna för produktion och konsumtion, förhållandet till naturen samt miljöskyddet.

12. Av alla dessa anledningar bör både den civila och den militära kärnenergin hädanefter underkastas kollektiva beslut och demokratisk kontroll (vilket också tidigare borde ha varit fallet). Folken i Europa måste överta kontrollen i denna fråga. Med detta för ögonen ställer vi följande krav och uppmanar alla medborgare i Europas länder att förena sig i dem:

- 1. Inga kärnvapen får längre stationeras eller utplaceras i Europa, från Atlanten till Ural.

- 2. Inga kärnvapen får hota Europa eller någon annan del av världen.

- 3. Europa bör i enlighet med artikel VI i ickespridningsavtalet initiera den process som leder till att kärnvapnen avskaffas, och i god tro föra processen vidare och bringa den till ett lyckligt slut.

- 4. Det åligger nedrustningskonferensen i Geneve att med alla tillbudsstående medel sträva efter att uppnå detta resultat.

- 5. Det internationella atomenergiorganet IAEA i Wien måste upphöra med att göra reklam för kärnenergin. Dess uppgifter bör begränsas till att övervaka den civila och militära kärnkraften, förhindra spridningen av klyvbart material som kan användas för att bygga nya vapen samt bistå i avvecklingen av existerande vapen och kärnkraftverk.

- 6. CTBTO (Comprehensive nuclear-Test-Ban Treaty Organisation) i Wien måste träda i funktion.

- 7. De verkliga orsakerna till och följderna av de nukleära katastroferna i Tjeljabinsk och Tjernobyl måste utredas i detalj.

- 8. Överenskommelsen från år 1959 mellan IAEA och världshälsoorganisationen WHO, som tvingar WHO att sprida desinformation och lögner om kärnkraft, bör upphävas.

- 9. Euratomfördraget bör upphävas och inga nya kärnkraftverk byggas.

- 10. Europa måste bli en zon helt fri från kärnvapen och kärnkraftverk, och sålunda ge sitt bidrag till planetens denuklearisering, utan att man inväntar motsvarande åtgärder från andra stater eller kontinenter.

Vi vädjar till medborgarna i Europa, NGO:er, stater och folk att förena sig i detta, och skrida till aktion för att så snart som möjligt uppnå dessa mål .

Saintes, Frankrike den 11 maj 2008

Första undertecknare:

- Jean-Marie Matagne, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN, Frankrike) - Wayne Hall, Enouranois Network (Grekland) - Mikael Böök, Network Institute for Global Democratization (Finland) - Ria Verjauw, International Coalition ‘for a ban on uranium weapons’ ICBUW (Belgique - Belgium) - André Bouny, président du Comité International de Soutien aux victimes vietnamiennes de l’Agent Orange et au procès de New York (France) - Yehuda Atai, Gideon Spiro, for the Israeli Committee for a Middle East Free from Atomic, Biological and Chemical Weapons (ISRAEL) - Paolo Scampa, président, Association Internationale pour la Protection contre les Radiations Ionisantes (AIPRI), Italie - Susan George, researcher and writer, chercheuse et écrivaine (France) - Matthias Reichl, press speaker, Begegnungszentrum fuer aktive Gewaltlosigkeit / Center for Encounter and active Non-Violence, Bad Ischl, Austria (Autriche) - Leena Krohn, author, Finland - Alice Slater, Nuclear Age Peace Foundation, New York (USA) - Liliana Boranga, Directrice de Radio Base Popolare, Venise (Italie) - Eric Bastin, Monde sans guerres (France) - Oleg Bodrov, Chairman of Council, NGO GREEN WORLD, St. Petersburg (Russia) - Steven Starr, International Consultant/Educator for Nuclear Disarmament (USA) - Michael Denborough, Australian Nuclear Disarmament Party (Australie) - Dr. Natalia Mironova, President of the Movement for Nuclear Safety, Chelyabinsk (Russia) - Dominique Gilbert, Pelindaba Working Group & executive member of the national COALITION AGAINST NUCLEAR ENERGY (South Africa)Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Dennis Strömberg, Östhammar
Julia Seidenstädt, Stockholm
Jonatan Lindgren, Lidingö
Charlotte, Thege
Paul, Rimmerfors

Forum 3 senaste
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 2135 snabbfakta 19 Underskrift ( 16 unika IP-adresser)
Inlagt den 2008-06-06
Startades av : Mikael Böök
Skickas till : Lovisa Movement - info@lovisamovement.eu - Lovisa Movement

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday