Namninsamling : Ompröva nya LVU-lagförslagetSkriv under namninsamling "Ompröva nya LVU-lagförslaget "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10288

|


1 juli 2017 kan en ny LVU-lag träda i kraft.

Det nya lagförslaget gör det möjligt för socialtjänsten att tvångsplacera ett barn/ungdom som uppvisar normbrytande beteenden, även om dessa beror på en funktionsnedsättning och trots att det inte går att påvisa allvarliga brister i föräldraomsorgen. Det gäller exempelvis de barn och ungdomar som inte går till skolan p.g.a. att de inte får det stöd de behöver där.

Vi är oroade för den utveckling som kan komma till följd av detta då samhället ännu inte är rustade för det lagförslag som nu ligger.
Vi kräver att varje LVU-placering kvalitetssäkras! Likaså skolornas resurser och påstående om att de gjort allt. Kompetensen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar måste höjas och säkerställas, hos socialtjänstens handläggare, socialnämnd, förvaltningsrätt, samt hos familjehem och boenden!

Innan vi har sett handlingsplaner för hur detta ska gå till kan vi inte se på när detta lagförslag klubbas igenom!
Skriv på vår namninsamling för att slutbetänkandet SOU 2015:71 inte skall gå igenom i sin nuvarande utformning.

Denna namninsamling sker på initiativ av föreningen Kung Över Livet. Alla namnunderskrifter kommer att redovisas till Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och till regeringen 30 november 2015Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Mimi, Lund
susanne, falun
Michael, Höganäs
Josephine Baldi , Eskilstuna
marianne larsson, gävle

  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 10288 snabbfakta 3174 Underskrift ( 2827 unika IP-adresser)
Inlagt den 2015-09-24
Startades av : Kung Över Livet
Skickas till : Styrelsen Kung Över Livet - info@kungoverlivet.se - Kung Över Livet

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday