Namninsamling : Rätt till sjukskrivning vid barns bortgångSkriv under namninsamling "Rätt till sjukskrivning vid barns bortgång"

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=2375

|


(Krav på automatisk godkänt sjukintyg för sjukskrivning under två månader efter barns död.)

Vi kräver att:
- det sjukintyg som utfärdas av förälderns läkare skall vara bindande för Försäkringskassan under de första två månaderna efter barnets bortgång.

- ett särskilt begrepp/diagnos utarbetas för sjukskrivning vid barns bortgång som ger rätt till automatisk sjukskrivning två månader, med möjlighet till förlängning upp till ett år.

LIKA BEHANDLING FÖR ALLA FÖRÄLDRAR!
Under våren och sommaren har media lyft fram olika exempel på hur godtyckligt sjukintygen vid barns dödsfall behandlas av Försäkringskassan (se nedan för länkar) och vi är många som tycker det är dags för en förändring!

Sorg drabbar alla människor och ofta kommer den oväntat. Många menar att den värsta sorg som finns är när man förlorar sitt barn: Världen rasar samman, mörkret lägger sig, verkligheten upphör och allt är ett enda fruktansvärt töcken. Man tvingas återvända hem utan sitt älskade barn och förstår inte hur man ska överleva dagen ut. Samtidigt ska man ordna med en rad praktikaliteter som att planera en begravning, välja viloplats, kanske invänta obduktionsrapport, beställa gravsten, betala tidningsannons, ta hand om andra barn i familjen och kanske återhämta sig från en förlossning eller ordna med bouppteckning. Det säger sig självt att man den närmsta tiden efter sitt barns bortgång inte fungerar som man brukar utan har nedsatt arbetsförmåga.

Vi uppmanar därför Sveriges makthavare att ändra de riktlinjerna Försäkringskassan följer vid behandling av ärenden gällande sjukskrivning på grund av förlorat barn.

Vi som tagit initiativet till detta upprop är experter i frågan – det vill säga: vi har alla förlorat barn. Med denna namninsamling vill vi visa våra beslutsfattare att vi är många som vill ha en förändring, även bland de som inte själva drabbats av denna tragedi. Vi tror också detta upprop ligger i tiden med tanke på den utredning som nyligen tillsattes av socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. (se http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_928835.svd)

Namninsamlingen kommer lämnas över till ansvarig politiker i höst. Se forumet för uppdaterad info om detta.

Tack för din underskrift!Exempel på Försäkringskassans godtycklighet:

www.dt.se/nyheter/ludvika/article318179.ece
(föräldrapar behandlas olika)

http://www.kvp.se/nyheter/1.1047796/julia-13-dog-mamman-tvingas-jobba
(mamma tvingas jobba trots dotterns död)

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2346595.ab
(pappa sjukskrevs, inte mamma)

Mer information:
Sverige har ett fantastiskt sjukförsäkringssystem med syfte att ge ekonomisk ersättning när en individ plötsligt blir förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter. Alla människor är unika individer som reagerar olika vid förlust, samtidigt som vi lever i ett land som betonar varje människas lika värde och rättigheter Ändå behandlas människor dagligen godtyckligt då en rad diagnoser och definitioner bedöms på olika sätt av Försäkringskassans olika handläggare. Resultatet är att föräldrar som råkat ut för samma sak behandlas på olika sätt, till och med kan ett föräldrapars ärende (som alltså mist ett gemensamt barn) bedömas på olika sätt. Utifrån jämställdhetsperspektiv är det förstås inte rimligt att pappor ofta får kortare sjukskrivningsperioder än mammor (eller att de vid barns död kring förlossningen bara har rätt till 10 dagar med föräldrapenning jämfört med mammans 29 dagar). Rätten till sjukersättning borde gälla för alla, och inte vara upp till en handläggares godtycke, en läkares förmåga att välja rätt ordformulering eller den sörjandes kapacitet att strida för sin sak!

En anledning till att sjukskrivningen vid barns bortgång behandlas så godtyckligt är att en diagnos måste anges som sjukskrivningsorsak. Sorg är förvisso inte en sjukdom i klinisk mening men likväl ett tillstånd som helt eller delvis hindrar den sörjande att utföra sina arbetssysslor. Detta kan de flesta som möter sörjande människor intyga. Ett förslag är därför att formuleringen ”Sorgebearbetning vid barns död” skall kunna anges som diagnos. I förlängningen kanske en sådan diagnos även kan komma att tillämpas vid annan nära anhörigs död. Ett annat förslag är att utarbeta en så kallad värdighetsgaranti, som faller ut istället för en sjukskrivning.

Sorg är en sund reaktion på en fruktansvärd händelse och bör ges utrymme att bearbetas på det sätt som passar individen bäst. Tvingas individen tillbaka till arbete för tidigt kan sorgen däremot leda till ett verkligt sjukdomstillstånd såsom depression, vilket kraftigt försenar individens förmåga att återvända till arbetslivet – det vill säga en ökad belastning för samhällsekonomin. En garanterad sorgeperiod om två månader ger den sörjande en frist från att ödsla energi på myndighetskontakter och istället kan denna energi läggas på den arbetsamma sorgeprocessen så att den sörjande fortare kan återgå till sitt arbete.

Förtydligande:
Vi föreslår inte att var och en var per automatik får sjukersättning i två månader vid sitt barns bortgång, utan att i de fall läkarintyget täcker en period upp till två månader skall ansvarig läkares beslut inte ifrågasättas av Försäkringskassan.


För mer om sk värdighetsgaranti: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_926475.svd

Spädbarnsfondens ordförande om förlusten av ett barn: http://www.dt.se/nyheter/dalarna/article321477.eceAnmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Sara Löfqvist, Göteborg
Cecilia Petersson, Göteborg
Anna W, Stockholm
Pär Thorell , Enköping
jenny ahlen, kisa

Forum 3 senaste
Amanda och robin
2010-05-14 22:07:52
Hej!
vi förlorade våran dotter vilya, hon dog efter
10 dagar dden 7/3.
vi har inte fått ett enda öre efter det! vi har
fått för de 10 dagarna hon levde men sedan är
det stopp! har inte fått någon handläggare
eller någontin och varje gång man tar kontakt
med FK så är de otrevliga och kan inte ge något
svar på om eller när man får pengar, vi båda
har fått sjukskrivning, Amanda på 75% och robin
på 50% nu har det gått 2½ månad och vi vet
inte om vi kommer att få någonting alls?! vad
gör man? vi har räkningar och är 22 och 25 år,
inte så att man har någon jätte buffert och
begravningen kostade 25.000 och då har vi inte
gravsten ännu... hur fan har de tänkt att man
ska överleva?
Sussie nilsson
2010-01-28 17:28:20
i v.35 miste vår son 21/1-2010.Åkte till
specialstmödravården för att göra ctg o ta
lite prover.Hann aldrig ta några prover.Utan fick
beskedet att "lillemans" hjärta slutat
slå.Sorgen är enorm,hopplösheten
hemsk,rättvisa finns inte.man har kommit till
helvetet.Så ska/kan dom fortsätta att plåga oss
föräldrar som förlorar våra barn,Finns det
ingen empati här i världen/Sverige?
Helene Parment
2009-09-28 09:01:10
Miste min son 2008, fick ett sjukintyg av min dr,
efter 11/2 mån får jag avslag av
försäkringskassan, " Det är ej en sjukdom att
mista sitt barn" underskriven av en dr med
utbildning i Psykiatri !!! Jag undrar vad som är
sjukt!
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 2375 snabbfakta 5064 Underskrift ( 3851 unika IP-adresser)
Inlagt den 2008-08-27
Startades av : Karin Larsdotter
Skickas till : Cristina Husmark Perhsson - - Socialdepartementet

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday