Campaigns

New York, NY, US
248
Demand that the UN intervene in Syria and stop the violence
Namninsamling till Zeid Ra'ad Al-Hussein

The violence in Syria has steadily escalated since the start of the ...

ADMlN Namninsamling 5 supporters 3
1
* AVSLUTAT : Protest mot Fiskeriverkets lag om ålfiskeförbud.
Namninsamling till

* Denna borttagen namninsamling "Protest mot Fiskeriverkets lag om ålfiskeförbud." hade 3083 ...

ADMlN Namninsamling 3%201K supporters
1
* AVSLUTAT : Protest Lista att Lunarstorm ska köpa upp Bilddagboken
Namninsamling till

* Denna borttagen namninsamling "Protest Lista att Lunarstorm ska köpa upp Bilddagboken" ...

ADMlN Namninsamling 8%204K supporters
1
* AVSLUTAT : Bättre badhus i Hudiksvall
Namninsamling till

* Denna borttagen namninsamling "Bättre badhus i Hudiksvall" hade 3471 signatur och ...

ADMlN Namninsamling 3%205K supporters
1
* AVSLUTAT : Nu är det nog! -Julupproret i Jämtland 2008
Namninsamling till

* Denna borttagen namninsamling "Nu är det nog! -Julupproret i Jämtland 2008" ...

ADMlN Namninsamling 2%204K supporters
1
* AVSLUTAT : Värna Västgötabergen Nej till Uranbrytning
Namninsamling till

* Denna borttagen namninsamling "Värna Västgötabergen Nej till Uranbrytning" hade 3154 signatur ...

ADMlN Namninsamling 3%202K supporters
1
* AVSLUTAT : Mot ett införande av lättprodukter i skola och på dagis i Kristianstad kommun
Namninsamling till

* Denna borttagen namninsamling "Mot ett införande av lättprodukter i skola och ...

ADMlN Namninsamling 2%208K supporters
1
* AVSLUTAT : Rädda de kidnappade barnen!
Namninsamling till

* Denna borttagen namninsamling "Rädda de kidnappade barnen!" hade 2307 signatur och ...

ADMlN Namninsamling 2%203K supporters
1
* AVSLUTAT : Låt oss få dansa på Långholmen
Namninsamling till

* Denna borttagen namninsamling "Låt oss få dansa på Långholmen" hade 2089 ...

ADMlN Namninsamling 2%201K supporters
1
* AVSLUTAT : Nej till Copyswedes avgift på externa lagringsmedia
Namninsamling till

* Denna borttagen namninsamling "Nej till Copyswedes avgift på externa lagringsmedia" hade ...

ADMlN Namninsamling 7%202K supporters
1
* AVSLUTAT : Hjälp Eddys familj att stanna i Sverige!
Namninsamling till

* Denna borttagen namninsamling "Hjälp Eddys familj att stanna i Sverige!" hade ...

ADMlN Namninsamling 1%208K supporters
1
* AVSLUTAT : Samhällsansvar gentemot de Pandemrixskadade
Namninsamling till Ingemar Persson - Läkemedelsverket

* Denna borttagen namninsamling "Samhällsansvar gentemot de Pandemrixskadade" hade 2442 signatur och ...

ADMlN Namninsamling 2%204K supporters
1
* AVSLUTAT : Vi som kräver barnavdelning till Nyköpings lasarett
Namninsamling till

* Denna borttagen namninsamling "Vi som kräver barnavdelning till Nyköpings lasarett" hade ...

ADMlN Namninsamling 1%209K supporters
1
* AVSLUTAT : Stoppa överföringen av Ali från Lund till Italien!
Namninsamling till

* Denna borttagen namninsamling "Stoppa överföringen av Ali från Lund till Italien!" ...

ADMlN Namninsamling 2%203K supporters
1
* AVSLUTAT : Låt de 24 tolkar som tjänstgjort i Afghanistan få asyl i Sverige
Namninsamling till

* Denna borttagen namninsamling "Låt de 24 tolkar som tjänstgjort i Afghanistan ...

ADMlN Namninsamling 2%200K supporters