Namninsamling : Rädda skolhusen vid JakobsbergSkriv under namninsamling "Rädda skolhusen vid Jakobsberg "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=9831

|


"Förstörelsen av kulturmiljöer sköljer över Kristinehamn och har nu nått detta vackra skolområde från 1900-talets början. Det är en utpekad värdefull miljö ur kommunens eget kulturresursprogram. Jakobsbergsskolan, eller gamla flickskolan, tillhör kategori II i klassificeringen och anses därmed vara särskilt värdefull. Värdet baseras dels på att byggnaden med sin välbevarade panelarkitektur är mycket representativ för det sena 1800-talets trähusbebyggelse. Som äldre skola har byggnaden också högt identitetsvärde då den berör många människor som har minnen förknippade sin egen eller sina barns skolgång. Jakobsbergsskolan har så som före detta flickskola också ett samhällshistoriskt värde då den påminner om en tid då det inte var självklart att pojkar och flickor skulle ha samma möjligheter till utbildning. Den välbevarade miljön kring Jakobsbergsskolan med bevarade rektors- och vaktmästarbostäder har också ett socialhistoriskt värde som visa på ett äldre levnadssätt där bostaden var knuten till anställningen för vissa yrkeskategorier.

I tillägg kulturmiljön som helhet dvs bebyggelse men också i synnerhet områdets beskaffenhet med bäckravin, strandbank, strandnära naturvegetation samt äldre ädelträd.
Nu skall denna miljö rivas på grund av att en ny skola, Teknik och Innovationscentret, skall anläggas på denna plats, trots att likvärdiga alternativ finns. Flera tomter har redan sanerats i området och står färdiga för byggnation till en lägre kostnad. Det är dags att Kristinehamnarna försvarar sin stads historia - skriv på och visa att nu är det nog med kulturrivning i vår stad!


Föreningen för Byggnadskultur i Kristinehamn


Länsombuden i Värmland Län, Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Göran Johansson, KRISTINEHAMN
Marianne Hellberg, Kristinehamn
Carine, Gotsjö
Annica Rafael-Rådberg, Kristinehamn
Göran Johansson, KRISTINEHAMN

Forum 3 senaste
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 9831 snabbfakta 364 Underskrift ( 249 unika IP-adresser)
Inlagt den 2015-03-31
Startades av : Terese Eklund
Skickas till : Magnus Wallengren - magnus.wallengren@kristinehamn.se - Kristinehamns Kommun

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday