Namninsamling : Riv inte Umeås vackra gamla lasarett!Skriv under namninsamling "Riv inte Umeås vackra gamla lasarett! "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=9405

|


Bakgrund

Västerbottens läns landsting vill riva det drygt 100 år gamla vackra lasarettet, den äldsta delen av Norrlands universitetssjukhus med en anrik historia.
Länsmuseet har nyligen konstaterat i sin kulturmiljöutredning att det gamla sjukhuset har mycket stora kulturhistoriska värden.

En förstudie gick igenom fem olika placeringar för ett nytt välbehövligt psykiatrihus. Alltför lättvindigt kom den fram till att det gamla lasarettet ska rivas för att ge plats åt psykiatrihuset. Detta trots att förstudien själv pekar mot att en utbyggnad i nuvarande östlig placering är bättre.

För att riva en så kulturhistoriskt betydelsefull byggnad måste det finnas goda skäl. Men som vi visar nedan saknas vettiga argument. Här är rivningsargumenten plus våra svar.

1. Närheten till somatiska akuten. SVAR: Patienttransporter till den akuten är både säkrare och snabbare från psykiatrins nuvarande östliga placering.
2. Läget är soligare och naturmässigt vackrare. SVAR: Även en östlig placering blir också solig och slipper dessutom buller från helikoptrar, Holmsundsvägen och Botniabanan.
3. Närheten till Botniabanan. SVAR: Flertalet patienter kommer inte med tåg utan med bil eller buss. Det är ingen skillnad i avstånd från bussterminalen. För att ordna p-platser åt nybyggnationen måste delar av sjukhusparken offras.
4. Landstinget vill skapa en ’framsida’ på lasarettet och synliggöra psykiatrin. SVAR: Då skapar man samtidigt en baksida för patienter till många andra kliniker (kvinna, barn, cancerklinik, geriatrik mm). Bättre som man har nu med ingångar i flera vädersträck.
5. Gamla lasarettet är i dåligt skick. SVAR: Underhållet är eftersatt men kan till en relativt låg kostnad i sammanhanget åtgärdas. Till skillnad mot senare delar av sjukhuset är det inget sjukt hus.
6. För dyrt att renovera lasarettet: SVAR: Enligt landstinget skulle det kosta totalt 37 miljoner kronor att rusta upp. Enbart rivningskostnaderna är 10 miljoner och ersättningslokaler för nuvarande verksamhet beräknas till 100 miljoner kronor.
7. Gamla lasarettet har ingen funktion idag. SVAR: Byggnaden är full av aktivitet såsom rehabiliteringsklinik för patienter med långvarig smärta, öppenpsykiatrisk verksamhet (tills nyligen), undervisning av bl.a. läkarstuderande samt omfattande forskning. Dessutom finns ett unikt medicinhistoriskt museum i ”Gamla badet” i Rotundan.

SLUTSATS: INGA HÅLLBARA ARGUMENT HAR PRESENTERATS FÖR ATT RIVA GAMLA LASARETTET. BEVARA VÅR UNIKA VACKRA BYGGNAD!

Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Birgitta Magnusson , Hudiksvall
Lena Willeson, Göteborg
Anders Nordlund, Stockholm
Joakim Nordlund, Umeå
Sven-Erik Nordlund, Umeå

Forum 3 senaste
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 9405 snabbfakta 2075 Underskrift ( 1581 unika IP-adresser)
Inlagt den 2014-11-13
Startades av : Anne Hammarström Göran Öberg
Skickas till : Peter Olofsson - peter.olofsson@vll.se - Västerbottens läns landsting

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday