Namninsamling : Förskoleförändring Hägersten-LiljeholmenSkriv under namninsamling "Förskoleförändring Hägersten-Liljeholmen "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8907

|


Förskoleförändring Hägersten-Liljeholmen är ett nätverk som startades av en grupp pedagoger i stadsdelen som ett led i en längre tids frustration och en gemensam upplevelse av att arbetsvillkoren inom förskolan, för såväl barn som vuxna som vistas där, är på väg att spåra ur. En förändring måste till, och det nu! Skriv under detta brev som vi skickar till berörda politiker och beslutsfattare, nu är gränsen nådd, nu säger vi ifrån!


Hej politiker! Hägersten maj 2014

Här kommer en hälsning från verkligheten. Vi är pedagoger i Hägersten-Liljeholmen, såväl barnskötare som förskollärare, som befinner oss i förskoleverksamheterna hela dagarna, varje dag. Det är vårt yrke, ett yrke vi valt och älskar, men ett yrke som vi tyvärr inte kommer orka arbeta i länge till om inte förutsättningarna förändras. I förskoleprogrammet för Stockholms stad står det att alla barn har rätt till en förskoleverksamhet med hög kvalitet. Vår samlade oro kring att vi inte alls kan erbjuda detta är anledningen till att vi skriver till er idag.

Vi är väldigt många kompetenta pedagoger som arbetar på förskolorna i Hägersten-Liljeholmen. Vi är många som utbildat oss i flertalet år på såväl högskolenivå som i andra utbildningsformer och vi har bred kompetens för att möta barnen i våra verksamheter utifrån deras olika förutsättningar.

När vi läser i förskoleprogrammet för Stockholm stad ser vi en verksamhet som går i linje med de teorier vi fått med oss från våra utbildningar. Det är en verksamhet som är rik på tid och resurser. En verksamhet som kan ha barnen i fokus och där deras tankar och läroprocesser kan styra hur verksamheten rör sig framåt. Det är med stor sorg vi skriver att vi inte känner igen den bilden från verkligheten. I vår vardag är tid en bristvara, något vi ständigt måste förhålla oss till med en känsla av stress. Vi arbetar stenhårt varje dag med att utföra vårt uppdrag i linje med förskoleprogrammet, men tyvärr är det oftare omöjligt än möjligt att uppnå den kvaliteten som borde vara helt självklar. Vi möter en stor mängd barn och vårdar våra relationer till dem med omsorg, vi kämpar desperat för att hinna lyssna, följa och utmana dem i alla tänkbara lärsituationer men vi upplever att vi allra oftast kämpar i motvind. Att vi inte hinner det vi ska, det vi borde, det vi vill.

Vi har kompetensen - men saknar förutsättningarna!

Det är redan många som har larmat om hur situationen för oss som arbetar inom förskolan ser ut, såväl på lokal som central nivå. I en nyligen utförd enkät från Socialdemokraterna i Stockholm där 1555 st förskolepedagoger svarat angav 72 % att de övervägt att sluta sitt arbete. Vidare framkom att 63 % upplever att de fått mindre resurser att ge varje barn tid under de senaste åren. Lärarförbundet har nyligen i en skrivelse till biträdande utbildningsminister Maria Arnholm skrivit att de kräver att Skolverket får i uppdrag att komplettera de allmänna råden för förskolan med riktlinjer för barngruppsstorlek, personaltäthet och förskollärartäthet. Lärarförbundet kräver också riktlinjer om högst 15 barn per grupp respektive max 5 barn per pedagog.

Vi hävdar, helt i linje med Lärarförbundet, att yttre ramar är nödvändiga för att våra förutsättningar att utföra det uppdrag vi är utbildade till, och anställda för, ska säkras. Vi kräver:

•Ett återinfört tak kring antalet barn i grupperna: Aldrig mer än 15 barn per grupp!

•En gräns för antal barn per pedagog, sett ur ett heldagsperspektiv: Aldrig fler än 5 barn per pedagog!

•Ett tydliggörande kring exakt vilka arbetsuppgifter som ingår i vårt pedagogiska uppdrag.

I år är det valår och nu vill vi veta vad NI kommer att genomföra för konkreta förändringar för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag?

De barn vi möter i våra verksamheter har ett helt liv framför sig. Det är de som ska driva Sverige framåt när ni och vi blivit gamla, de ska vilja och orka bära vårt samhälle på sina axlar. För att ge dem förutsättningar för detta mäktiga framtida uppdrag måste vi ändra det rådande politiska synsättet på förskoleverksamheten; den kan aldrig bli en verksamhet som i första hand ska vara kostnadseffektiv. Vi är utbildade pedagoger, inte ekonomer, och de vi möter är människor, inte varor. Det är en grundläggande förutsättning att förskoleverksamheten måste få kosta pengar. Kvalitet kostar!

Nu ser vi fram emot era svar. Behöver ni mer ingående beskrivningar av hur vår vardag ser ut är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Framtiden börjar i förskolan - låt det bli en positiv framtid!

/Nätverket för förskoleförändring i Hägersten-Liljeholmen

(Vi nås på mailadress forskoleforandring@gmail.com)

Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Frida Fröberg, Hägersten
Mikael Katouzi, Stockholm/Hägersten
Stefan Åkerberg, Hägersten
Johanna eklund, Hägersten
Irene Eklund , Hägersten J

Forum 3 senaste
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 8907 snabbfakta 576 Underskrift ( 511 unika IP-adresser)
Inlagt den 2014-05-14
Startades av : Förskoleförändring
Skickas till : Förskoleförändring - forskoleforandring@gmail.com -

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday