Namninsamling : Rädda våra växter och fröer – stoppa EU:s lagförslag ”Plant Reproductive Material”Skriv under namninsamling "Rädda våra växter och fröer – stoppa EU:s lagförslag ”Plant Reproductive Material” "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8361

|


I EU ligger just nu ett förslag till en lag som kan göra det olagligt att sälja många fröer och plantor.

Går förslaget igenom kommer vi få en kraftigt begränsad tillgång till fröer, särskilt sorter för småskalig odling, hobbyodling, ekologisk odling och odling i kallt klimat. Vi skulle också få ett mycket smalare utbud av växter på plantskolorna.

Följden blir att den biologiska mångfalden utarmas, små sorter försvinner, många små aktörer på marknaden blir olönsamma och måste upphöra med sin verksamhet. Vi skulle förlora kompetens inom växtförädling och försäljning. Bönder kan få problem med att bevara och använda eget utsäde.

Lagförslaget går ut på att alla sorters växtmaterial ska registreras för att få säljas. Det gäller både nyttoväxter och prydnadsväxter. Registreringen innebär orimliga kostnader för fröföretag och plantskolor. Mycket växtmaterial skulle bli oregistrerat och olagligt att sälja.

Under arbetet med lagen har det föreslagits undantag för så kallade amatörsorter, fröbanker och små verksamheter med få anställda. Efter den senaste uppdateringen av lagförslaget har undantagen tagits bort eller begränsats starkt. Detta är mycket oroande.

Vi kräver därför:

• att all registrering av växtförökningsmaterial, fröer och plantor ska vara frivillig.
• att all försäljning av växrförökningsmaterial ska vara fri, om inte särskilda upphovsrätter finns.

Om registreringskravet ändå genomförs kräver vi :

• att prydnadsväxter (ornamentals) inte ska omfattas av lagen.
• att privatpersoner fritt ska få skänka och sälja fröer, lökar och plantor som de har odlat själva.
• att småföretag, bevarandeorganisationer, genbanker och ideella föreningar undantas från kravet att bara sälja registrerade sorter.
Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Anita Larsson, Eskilstuna
Anja Johansson , Tidaholm
Erik Åhslund, Delsbo
Anders Jansson, Munkedal
Axel Westin, SJÄLEVAD

  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 8361 snabbfakta 5121 Underskrift ( 4510 unika IP-adresser)
Inlagt den 2013-12-16
Startades av : Kerstin Holmberg
Skickas till : Svenska EU-parlamentariker - goran.farm@europarl.europa.eu; cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu; alf.svensson@europarl.europa.eu; olle.schmidt@europarl.europa.eu; jens.nilsson@europarl.europa.eu; olle.ludvigsson@europarl.europa.eu; isabella.loevin@europarl.europa.eu; kent.johansson@ - Svenska EU-parlamentariker

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday