Namninsamling : NEJ till privata högskolor och universitetSkriv under namninsamling "NEJ till privata högskolor och universitet "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8185

|


Just nu ligger ett lagförslag på remiss till den 15 november om att universitet och högskolor i Sverige ska kunna drivas i privat stiftelseform och att de dessutom ska ha rätt att starta och driva aktiebolag, och lagen är planerad att träda i kraft redan 1 Juli 2014.

Lagförslaget ger intryck av att vara mycket dåligt utrett och någon ordentlig konsekvensanalys av vad detta egentligen kan komma att innebära för Sveriges högskolor och universitet saknas.

Frågor som inte besvaras är till exempel vad som kan komma att hända med de tillgångar och med det kulturarv som universiteten förvaltar idag (till exempel universitetsbiblioteken), när dessa övergår i privat regi. En annan fråga som inte utretts ordentligt är konsekvenserna detta kan få för studentinflytande och kollegialt medbestämmande. I förslaget sägs visserligen att studentinflytandet ska förbli relativt opåverkat men frågan är hur man kan lova detta när den statliga kontrollen delvis lyfts och universiteten/högskolorna blir egna juridiska personer med ett vinstintresse.

Att universiteten och högskolorna skulle drivas med ett vinstintresse (vilket ju alla privata organisationer syftar till) är problematiskt utifrån en mängd aspekter. Dels ställer detta frågor om hur förslaget kommer påverka den fria och oberoende forskningen – en mängd grundforskning är på kortare sikt inte kommersiellt gångbar, men är viktig för vårt samhälles utveckling på längre sikt och har värden som inte kan mätas i kronor och ören. Dels innebär förslaget i längden en risk för en ökad och än värre snedrekrytering än vad som redan sker idag – frågan om huruvida terminsavgifter kan komma att införas på sikt står obesvarad i lagförslaget men det är rimligt att anta att detta kommer bli en konsekvens av vinstintresset.

En annan viktig och högst relevant fråga gäller den om svensk rättssäkerhet. Universiteten är idag myndigheter som tar myndighetsbeslut. Vill vi verkligen att privata aktörer ska få ta sådana beslut, och vad kommer förslaget med privata aktiebolag som kan drivas i universitetens och högskolornas regi innebära för insynen i dessa institutioners verksamhet?

Ett av huvudargumenten i förslaget för införandet av stiftelseformen är att detta skulle underlätta internationella samarbeten. Det står dock oklart varför sådana samarbeten inte kan premieras och underlättas på andra sätt än genom en utförsäljning av våra högskolor och universitet.

Vi som skrivit under denna namninsamling ser ett egenvärde i oberoende och fri forskning, kollegialt medbestämmande och studentinflytande. Vi tror att forskning och högre utbildnng gynnas av en heterogen miljö där alla är välkomna oavsett ekonomisk bakgrund. Vi tror också att det finns drivkrafter inom utbildning och forskning som är andra än ekonomiska och att dessa är viktiga för samhällsutvecklingen på lång sikt.

Listan kommer att skickas till utbildningsdepartementet, den sittande regeringen och till riksdagen.Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
företagsuniversitet,
Ludwig Hammarbäck, Sundbyberg
Jenny Wenhammar, Helsingborg
Anna-Pia Pehrsson, Malmö
Claudia Skibniewski, Uppsala

Forum 3 senaste

2013-10-25 15:43:41

  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 8185 snabbfakta 2989 Underskrift ( 2838 unika IP-adresser)
Inlagt den 2013-10-17
Startades av : NEJ till privata högskolor och universitet
Skickas till : Nej till privata högskolor och universitet - nejtillhogskolestiftelser@gmail.com -

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday