Namninsamling : Stoppa barackerna på Rissneängarna!Skriv under namninsamling "Stoppa barackerna på Rissneängarna! "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7330

|


Vi som undertecknar detta motsätter oss starkt att Rissneängarna bebyggs med baracker för att evakuera Duvboskolan.

Rissneängarna är vårt mest uppskattade och tillgängliga rekreations-område. Här leker våra barn, här har vi picknick, solar, tränar, spelar fotboll, frisbee eller kubb och grillar. Här vill vi inte ha 1700 kvm asfalt. Närheten till ängarna ökar attraktiviteten på omkringliggande bostadsområden. Att placera baracker här påverkar de boende i TRE av kommunens stadsdelar!

Enligt gällande detaljplan får området enbart användas till park och plantering. I kommunens egna handlingsplan, Grönplan Sundbyberg, skrivs följande om Rissneängarna:

"Kopplingen ner till det populära rekreationsområdet Lötsjön-Golfängarna-Råstasjön är idag otydlig, med det avgränsande koloniträdgårdsområdet, kyrkogården och Ursviksvägen. Rissne skulle tjäna mycket på att detta gröna stråk förstärks, på ett bättre sätt knyts samman och därmed blir en del av det regionala grönstråket. Sambandet mellan den öppna gräsytan och skogen är av stort värde för landskapets karaktär. Åtgärder: Ta fram ett åtgärdsförslag för att binda samman och tydliggöra stråket Rissne äng-Lötsjön-Råstasjön."

Fram till den 20/1 går det även att lämna yttranden till:

kommunstyrelsen@sundbyberg.se


Sedan lämnar ansvarig bygglovshandläggare över en utredning och beslutet hamnar hos politikerna. Ges bygglov kan vi fortsätta överklaga.

Vi kräver en folkomröstning innan vår park förstörs!Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Fadia T, Sundbyberg
Christine Touma, Sundbyberg
Sebastian K, Sundbyberg
Annika Svärd, Sundbyberg
Christian Rusch, Rissne

Forum 3 senaste
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 7330 snabbfakta 478 Underskrift ( 366 unika IP-adresser)
Inlagt den 2013-01-10
Startades av : Nina Aidas
Skickas till : Sundbybergs kommun - kommunstyrelsen@sundbyberg.se -

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday