Namninsamling : Föda hemma - Vår mänskliga rättighetSkriv under namninsamling "Föda hemma - Vår mänskliga rättighet "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6750

|


Även om du inte är en av dem som skulle välja att föda barn utan sjukhusets väggar, så ber vi dig att stötta dem som önskar ha det valet. Läs igenom denna information, klicka på länkarna om du vill fördjupa dig i ämnet och fram för allt, skicka vidare! Detta handlar inte bara om gravida i Skåne, detta handlar om att gravida runt om i Sverige ska ha rätt att välja var de föder sina barn.

Den 14 juli 2012 publicerades en artikel i Sydsvenska dagbladet att barnmorskor inte får stödja hemmafödsel (http://www.sydsvenskan.se/sverige/barnmorskor-far-inte-stodja-hemmafodsel ).

Fyra barnmorskor som redan var eftertraktade, blev förbjudna att assistera vid hemförlossningar på sin fritid, så länge som de är anställda på Helsingborgs sjukhus. ”Förbudet är i sig en säkerhetsrisk, menar Li Thies-Lagergren.” Det
är faktum att en del kvinnor som har bestämt sig för att föda hemma kommer att göra så ensamma och utan professionell hjälp.

Det finns många fördelar med att föda i hemmet. För att nämna några så handlar det om trygghet för den gravida och hennes partner, att ha en barnmorska som de känner och litar på och behovet av medicinska åtgärder minskar drastiskt. Barnmorskor är tränade i att se tidiga tecken på komplikationer och kan vid behov åka till sjukhuset med kvinnan för mer avancerad vård.

I Stockholms län finns det riktlinjer för kvinnor som vill föda hemma. De måste uppfylla 10 kriterier för att få ekonomiskt bidrag för barnmorskan, från Stockholms läns landsting. Vi önskar att detta ska vara en självklarhet i alla län i Sverige.
http://www.vardguiden.se/Tema/Gravid/Forlossningen/Foda-hemma---riktlinjer/

Att köra med skrämselkampanj och säga att det är farligt att föda hemma är inte acceptabelt. Det finns otaliga vetenskapliga studier bland annat från Holland, där 30% av kvinnor föder hemma, som visar att det inte finns några signifikanta skillnader på ”dåliga resultat” mellan hemmafödslar och sjukhusfödslar.
http://www.bjog.org/details/news/182410/New_figures_from_the_Netherlands_on_the_safety_of_home_births_.html

I Danmark står det i lagen att läkare och barnmorskor ska informera gravida om sin rätt att föda hemma och väljer de att göra det har de rätt till att ha en barnmorska närvarande. Gravida får även ekonomiskt bidrag för att kunna anlita barnmorska under graviditeten och förlossningen.
http://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=136

Det är en mänsklig rättighet att få välja var man föder sitt barn och även en mänsklig rättighet att få professionell hjälp oavsett var man väljer att föda, detta fann European court of human rights. Att hindra kvinnor att föda hemma eller att hindra barnmorskor som vill assistera vid hemförlossningar är brott mot grundläggande mänskliga rättigheter (Artikel 8, Rätt till skydd för privat- och familjeliv).
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/4B7D24F7-F9EF-4749-B16B-68E650B95C5A/0/FICHES_droits_procr%C3%A9ation_EN.pdfAnmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Anette Evelyndotter, Väckelsång
Tuyetyen Tang, Höör, Malmö
davindy chatelain, höör
davindy chatelain, Höör
Maria Steinwall , Malmö

Forum 3 senaste
Fredrik
2012-08-08 16:38:00
@Anders: Det var kanske inte världens smartaste
kommentar. Att det dör fler i USA beror rimligen
på en massa saker, t.ex. att de har ett annat
socialförsäkringssystem där man måste betala
för sin vård. Har du ens en aning om VAR de
"extra" barnen har dött och VARFÖR?

Det visar sig att andelen hemförlossningar är
0.65% i USA (en.wikipedia.org/wiki/Home_birth). Om
vi då tar 2010 års siffror från FN
(data.un.org/Data.aspx?d=SOWC&f=inID%3A145) med en
spädbarnsmortalitet på 2/1000 i Sverige och
4/1000 i USA så skulle alltså mer än 3 av 10
hemförlossningar i USA resultera i
spädbarnsdöd? (0.0065*x + (1-0.0065)*2/1000 =
4/1000, ger x= 20130/65000 > 3/10). Inte troligt.

Det skulle kunna vara så att hemförlossningar i
USA är mycket mindre farliga än
sjukhusförlossningar men att de senare i sin tur
rimligen är mycket farligare än i Sverige vilket
ger högre spädbarnsmortalitet.

Det finns risker med att föda på sjukhus också.
Har du hört talas om Semmelweis? Kanske bäst att
låta bli att föda barn?

Du skriver:
”Givetvis går de flesta hemma förlossningar
bra men det bevisar faktiskt inte något. Det är
lite korkat att resonera så.”
Men är någon förutom du som resonerar så? Fem
gånger av sex dör man inte av rysk roulette men
jag tror inte att någon av dem som skriver på
den här listan spelar det.

De flesta forskare inom fältet försöker
undersöka om det finns en skillnad i risk mellan
olika förlossningssätt. Riskerna för hem resp.
sjukhusförlossning verkar vara likartade för
lågriskpatienter (se t.ex.
ecmaj.ca/content/181/6-7/359). Det finns ingen
statistisk metod i världen som kan bevisa att de
är exakt lika, bara ”tillräckligt” lika (se
diahome.org/Tools/Content.aspx?type=eopdf&file=%2F
productfiles%2F8357%2Fdiaj_12284.pdf ). Kanske kan
det dessutom vara så att man anser att en risk
är värd att ta om vinsten är tillräckligt
stor? Om inte, får en svensk kvinna föda (på
sjukhus) i USA? Trots att risken på pappret är
dubbelt så stor
Anders
2012-07-28 16:38:20
Sverige är ett av de länder som har lägsta
barnadödligheten i världen. I USA dör mer än
dubbelt så många. Kan detta bero på att hemma
födslar är mera poppulärt där.

Jag tycker att säkerheten för barnet borde vara
det viktigaste.

Givetvis går de flesta hemma förlossningar bra
men det bevisar faktiskt inte något. Det är lite
korkat att resonera så.

  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 6750 snabbfakta 931 Underskrift ( 778 unika IP-adresser)
Inlagt den 2012-07-18
Startades av : Rannveig Stefansdottir
Skickas till : Rannveig Stefansdottir - fodahemma@gmail.com -

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday