Namninsamling : Minska barngruppens storlek på fritidshemmenSkriv under namninsamling "Minska barngruppens storlek på fritidshemmen "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6225

|


1990 fanns ett maxgräns på 16 barn/fritidshemsavdelning och 8 barn/pedgog. Sedan skolan övertog fritidsverksamheten i början av 90-talet har taket höjts och t.o.m. tagits bort.


I skolinspektionens granskning 2010 hade fritidshemmen i snitt 47 barn i sina grupper, men det fanns exempel med upp till 125 barn. Trots denna ökning av barnantalet har antalet fritidspedagoger inte ökat i motsvarande grad. Genomsnittet i landet var 2010 mer än 20 barn/pedagog.


Fritidshemmet fanns för 20 år sedan i förskolornas lokaler eller fristående, lokalerna var stora och anpassade för sitt ändamål, stora lekytor både inne och ute. Idag trängs många fritidshem in i ett rum som är ämnat för skolverksamhet, vilket ger varje barn 2-3 m²/barn.


Det säger sig självt att kvaliten på verksamheten inte kan bibåhållas under dessa förhållande.


Innan fritidshemmens verksamhet utsattes för massiva besparingar var måluppfyllelsen god. Det är först när de generationer som tvingats gå på överfulla fritidshem med låg bemanning, som måluppfyllelsen för avslutad skolgång sjunkit markant.

Skolverket har i tio år rapporterat om alarmerande brister utan att kommunerna har vidtagit några åtgärder. Istället för att åtgärda problemen väljer kommunerna att blunda för kostnaderna som istället kommer att uppstå till följd av dessa neddragningar.Konsekvenser av de alltför stora barngrupperna:


* Pedagogen kan inte längre garantera barnens säkerhet. Gruppstorleken ökar risken för olyckor. Samspel har blivit övervakning. Det är en orimlig uppgift att ha uppsikt över 20 barn och allt som händer.
(Kihlbom, Lidholt och Niss, 2009)


* I en grupp på 40 barn finns 780 möjliga relationer som skall vårdas. Barn och vuxna kan inte bygga nära relationer med så många barn. Konflikterna blir fler och tar tid ifrån den ursprungliga verksamheten.
(NICHD, 2005), (Korpi, 1983)


* Alla barn blir inte sedda, i stora grupper försvinner de i mängden. Barnens otillfredställda bekräftelsebehov leder till stress och trötthet som visar sig i beteendeförändringar, agressivitet och oro.
(Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009), (NICHD, 2005)


* Barn med NPF kan inte utvecklas optimalt i stora barngrupper. De behöver en tydlig struktur och möjlighet till avskildhet, detta finns ingen möjlighet att erbjuda i dagens fritidshem.


* Lokalerna är inte anpassade efter det stora barnantalet. Det finns för få platser där barnen kan sitta i lugn och ro i smågrupper. Barnen får ingen möjlighet till avkoppling och tid att odla sina egna intressen.


* Vuxenledda aktiviteter i liten grupp är svårt att genomföra, det blir för många barn för andra pedagogen att ha uppsikt över.


Föräldrar och fritidspedagoger
kräver att kommunerna tar sitt ansvar genom att:

* minska barngrupperna på fritidshemmen till 20 barn


* öka personaltätheten till 2 pedagoger/20 barn


* anpassa lokalerna för fritidsverksamhet.

/Föräldrar och fritidspedagoger mot stora barngrupper på fritids (facebookgrupp)Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Linda , Skara
lisbeth ljungström, kungsbacka
Maria Viderud, Järfälla
Cathrin Sveden , Stockholm
ulla flacke, stockholm

Forum 3 senaste
Ulf Jederlund
2012-01-23 09:02:22
hej! Vilket bra initiativ med en namninsamling via
face-bookgruppen. Har precis skrivit på.
Barnverket sprider nu namninsamlingen via hemsida,
facebook och medlems-mejl. Nu vill jag också
uppmana Er alla att göra lite mer, nämligen
ansluta er till Barnverket som driver frågan
hårt på nationellt plan. Vi arbetar både
långsiktigt och med korta aktioner för att
påverka politikerna att återupprätta kvaliteten
på Fritids. På vår hemsida finns fakta,
forskning, engagemang, goda exempel med mera.
Under 2012 kommer vi träffa alla riksdgapartier
och ta upp frågan direkt med dom igen. Då kan ni
vara med! Stöd oss. Kom med i arbetet! Medlemskap
i Barnverket är gratis. Barnverket är ett
partipolitiskt oberoende nätverk.
barnverket.nu
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 6225 snabbfakta 1144 Underskrift ( 967 unika IP-adresser)
Inlagt den 2012-01-14
Startades av : Lena Johansson
Skickas till : - -

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday