Värna den fria homeopatiska medicinen


Skriv under Värna den fria homeopatiska medicinen

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
Visa mitt namn på denna sida också!


Dela denna namninsamling Direktlänk : http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5293

|


Denna kampanj värnar om rätten till att vi i Sverige ska få fortsätta ha tillgång till de tusentals homeopatiska läkemedel som finns tillgängliga i Europa, medel som inte längre är lagliga i Sverige. För att ett homeopatiskt läkemedel ska vara lagligt i Sverige krävs från och med oktober 2010 att det finns registrerat hos svenska läkemedelsverket. All annan homeopatisk medicin är olaglig i Sverige.

Denna lag ger naturligtvis stora konsekvenser för både professionella yrkesutövare samt för homeopatiska användare i Sverige, då den största delen av de verksamma medicinerna inte längre finns tillgängliga. Vi i Sverige förlorar vår valfrihet till kvalitativ alternativ vård, genom att förutsättningarna för homeopatins fortlevnad drastiskt förändrats.
Att göra en homeopatisk medicin laglig i Sverige genom att registrera den hos läkemedelsverket är allt annat än enkelt. Registreringsprocessen är så kostsam att det, för en liten marknad som den svenska, i stort sett gjorts omöjligt att registrera homeopatiska läkemedel annat än till en ringa mängd...
Homeopatisk medicin subventioneras inte som övriga läkemedel i Sverige och den klassas som placebo. Det finns inga företag i Sverige som har råd att lagerföra de preparat, beredningar och styrkor som de yrkesverksamma homeopaterna arbetar med, då omsättningen i förhållande till kostnaderna är för ringa. Konsekvenserna blir att vi i Sverige hamnar långt efter övriga Europa och världen. Sverige profilerar sig som ett U-land vad gäller alternativmedicinska behandlingar, eftersom utövare och användare inte längre har tillgång till de mediciner som finns. En homeopat i Sverige riskerar upp till ett års fängelse om denne beställer hem homeopatiska läkemedel från Europa. Inte heller en privatperson kan beställa hem sina egna homeopatiska läkemedel. Villkor som vi anser helt orimliga i en Europeisk gemenskap.

Vi vill i Sverige ha samma valfrihet och möjlighet att välja kvalitativa homeopatiska behandlingar som det erbjuds inom övriga Europa. Vi vill också värna om en hel yrkeskårs rättigheter och möjligheter att fortsättningsvis kunna utöva sitt yrke. Vi vill bevara vår valfrihet att välja alternativ vård och även fortsättningsvis kunna ha tillgång till de homeopatiska mediciner som finns i Europa. Homeopatisk medicin är skonsam både mot människa och miljö - låt oss behålla den i Sverige.

Denna namninsamling kommer tillsammans med en proposition att skickas in till beslutande politiker senast den 20 mars 2011. Sprid listan och informationen till vänner och bekanta - ju fler vi är, desto större hopp att kunna påverka.

Mer information finns på bloggen:
vivamam.wordpress.com.
Gå gärna med oss på facebook - vivamam.
Information läggs ut löpande.
Se även länken:
http://www.echamp.eu/regulation.html

Tusen tack för din medverkan!
 
Namn 5 senaste
Mattias Forsman, Habo
Katarina lundgren , Jönköping
Malin Petrén, Jönköping
Eleonore Ragnvaldsson, Offerdal
Zihniye Bergengren, Ystad

Forum 3 senaste
Peter
2012-04-15 01:57:18
Tysken det är en lögn att det bara vi i Sverige
som är emot homeopati. Det stämmer atthomeopatin
är betydligt mindre utbredd här och det är bra och
det betyder att vi är ett föredömme för andra
länder som har misslyckats med att hålla kvackarna
tillbaka. Men det betyder inte att vi inte borde
skärpa våra lagar mot kvacksalveri.
Tysken
2011-11-07 20:26:06
P.S. Undrar hur mycket energi några använder på en
grej som de inte tror på...?
Tysken
2011-11-07 20:18:29
Tråkig att det fortfarande finns folk som bekämpa
homeopatin på ett sätt att om det vore något slags
livsfarlig anabolika. Varför kan man inte
acceptera att det finns mer än bara skolmedicinen?
Det finns många bra exempel på att homeopatin
fungerar och lika ofta finns det exempel på att
inte ens skolmedicinen kan förbättra besvär eller
sjukdom. Varför klaga Ni på och varför är det bara
Sverige som har så stora problem att acceptera mer
än bara standarden?
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 5293 snabbfakta 5797 Underskrift ( 4581 unika IP-adresser)
Inlagt den 2011-02-18
Startades av : Åsa Oja
Skickas till : Monika Swärd - [email protected] -

Namninsamling på Facebooknamninsamling annons footer