Namninsamling : Stoppa utnyttjandet av praktikanter under FAS 3Skriv under namninsamling "Stoppa utnyttjandet av praktikanter under FAS 3 "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5210

|


Denna namninsamling är ett komplement till aktionsgruppen med samma namn på Facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=124650754269389#!/event.php?eid=124650754269389

Den riktar sig till er som vill stödja aktionen, men som inte personligen kan medverka vid sammankomsterna.

En sammanfattning av FAS 3:

Efter det att a-kassedagarna förbrukats (max 300 dagar löpande) går den arbetssökande in i ”Jobb- och utvecklingsgarantin”. A-kassenivån har då sjunkit från 80% till 70% efter 200 (100 för ungdomar) och till 65% efter 300 dagar. Jobb- och utvecklingsgarantin har först två faser där man aktivt söker jobb, får hjälp av coacher osv osv.

Anledningar till varför man hamnar utanför A-kassesystemet kan t ex vara att man inte jobbat tillräckligt många timmar per månad under föreskriven tid enligt reglerna för A-kasseersättning. Det räcker att man jobbat en timme för lite en enda månad för att hela systemet ska spricka! Många som jobbar deltid råkar ut för detta, likaså personer som jobbar på vikariat. För att kvalificera sig till en ny A-kasseperiod måste man ha arbetat minst 50 tim/månad under en sammanhängande period på 6 månader under de senaste 12 månaderna eller minst 80 timmar/månad under en splittrad tid av 6 månader under de senaste 12 månaderna. Denna regel är stenhård! Om man t ex arbetat 49 timmar under en av dessa 6 månader är det kört med en ny A-kasseperiod.

Dessutom är problemet att många yngre inte ens tar sig in i A-kassesystemet eftersom det kräver minst ett års medlemskap för att få en inkomstgrundande ersättning från A-kassan. Den som inte får en någorlunda lång anställning går naturligtvis inte med i A-kassan, dessutom kräver inträdet i sig att man arbetat viss tid.

• Efter 450 dagar i Jobb- och utvecklingsgarantin infaller FAS 3.
• Det innebär att den arbetssökande anvisas en sysselsättningsplats hos en arbetsgivare, privat eller offentlig.
• Arbetsgivaren får 225 kronor per dag i ersättning för varje arbetssökande han eller hon tar emot dvs ca 5000 kr per månad skattefritt utan motkrav. Ökande omkostnader kan bli fallet för den som sätts i en FAS 3-sysselsättning, kostnader för resor, kläder, barnomsorg osv.

• Arbetsuppgifterna får inte vara ordinarie arbetsuppgifter. Detta fungerar endast på pappret. Många i FAS 3 utför helt reguljärt arbete, utan rätt till semester, utan rätt till jobbskatteavdrag, utan kollektivavtal, utan varken ob- eller övertidsersättning, utan rätt till arbetskläder osv osv osv. Arbetstiderna följer ofta ordinarie arbetstider hos resp företag, deltagare i FAS 3 får ofta inte vara med på fester som företagen ordnar, det förekommer att vikarier blir uppsagda för att sedan tas in som FAS 3-are osv osv. FAS 3 missbrukas alltså å det grövsta! Många företag baserar sin verksamhet på inkomsterna från FAS 3 och antalet anordnare har nära på fördubblats på ett år. Från 3 400 stycken för ett år sedan till 6 700 stycken i slutet av november 2010. Därutöver finns redan etablerade företag som har fler FAS 3-sysselsatta än ordinarie anställd personal.

• Den arbetssökande får 65 procent av den a-kassegrundande inkomsten, max 680 kronor per dag före skatt. För att få 680 kr/dag med 65% ersättning krävs att man haft en rätt hög inkomst och därvidlag inte fått ut varken 80% eller 70% av sin lön tidigare, utan i praktiken legat på 65% redan från början.
• Den som inte haft rätt till inkomstgrundad a-kassa får 223 kronor per dag före skatt.
• I de fall där den arbetssökande inte är berättigad till aktivitetsstöd återstår försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) från kommunen.

• År 2009 var det bara hälften i gruppen som hade rätt till a-kassa. Hur många som har 680 kr/dag före skatt framgår inte någonstans.

Vi kräver att FAS 3 tas bort eller ändras och likställs med ordinarie arbeten som ger riktiga löner till riktiga villkor. FAS 3 idag är inte meningsfullt, det uppmanar till utnyttjande av gratis betald arbetskraft på bekostnad av de som befinner sig i FAS 3, det utmanövrerar riktiga anställningar och riskerar att ge en lönedumpande effekt på sikt.

Vi kan inte acceptera detta!Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Siv Edström, Lövånger
Tommie Karlsson, Tenhult
Louise Pettersson, Uppsala
Juha, Malmö
Mona Wikström, Stockholm

Forum 3 senaste
Gunnell
2013-01-16 17:23:47
Vi tar nu och blåser liv i denna namninsamling
igen! Kört hårt, skriv på och dela vidare till
alla ni känner, så ska Hillevi Engström få
listan till sin mail en gång till vid ett
lämpligt tillfälle. Tack alla som protesterar
mot FAS 3 - eller sysselsättningsfasen som
vackert heter numera!
Peter
2011-06-11 16:59:58
Följande är ett utdrag av artiklar i FN:s
allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna
(humanrights.gov.se/extra/pod/?id=71&module_instan
ce=6&action=pod_show) vår regering,
"Jobbfabriker" och "Arbetsförmedlingen" bryter
mot genom utnyttjandet och förnedringen av
arbetslösa i fas 3 -

Artikel 4
Ingen får hållas i slaveri eller träldom;
slaveri och slavhandel i alla dess former skall
vara förbjudna.

Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning.

Avstängningen av två arbetslösa för att de
utnyttjade sin rätt till yttrandefrihet när de
kritiserade "Jobbfabriken" bryter dessutom mot
artikel 19 -

Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och
yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att
utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot
och sprida information och idéer med hjälp av
alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
Gunnell
2011-05-28 08:48:11
Den 1/6 kommer namninsamlingen att skickas in till
Hillevi Engström. Gör ett sista ryck och
förmedla insamlingen till alla du känner så att
fler hinner skriva under!

Anledningen till just detta datum är detta:

"Beredning i utskottet

Utskottets förslag till beslut:
Bifall till utskottets förslag om att stoppa
anvisningar till fas 3 och om att regeringen ska
redovisa vilka åtgärder som vidtagits.
Beredning: 2011-05-17
Justering: 2011-05-19
Trycklov: 2011-05-26
Publicering: 2011-05-27

Behandling i kammaren

Planerad bordläggning 1: 2011-06-07
Planerad bordläggning 2: 2011-06-08
Planerad behandling: 2011-06-09"
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 5210 snabbfakta 2950 Underskrift ( 2517 unika IP-adresser)
Inlagt den 2011-01-23
Startades av : Gunnell Forsén
Skickas till : Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström - hillevi.engstrom@employment.ministry.se - Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday