Rädda Ekedalsskogen


Skriv under Rädda Ekedalsskogen

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
Visa mitt namn på denna sida också!


Dela denna namninsamling Direktlänk : http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=4923

|


www.ekedalsskogen.se

I förslaget till Översiktsplan 2010-2030 för Värmdö Kommun finns ett förslag om en väg mellan Östra Ekedal och Skeviksvägen för att avlasta vägarna genom Gustavsbergs Centrum.

Detta område har väsentlig betydelse för det rörliga friluftslivet, är ett tätortsnära rekreationsområde innehållande ett av kommunens få elljusspår, är av skolor och förskolor (ca 500 elever/barn) ett högt utnyttjat område, är en bred grön kil av stor vikt för flora och fauna och dessutom innehåller kulturmiljöer av riksintresse.

Vi som undertecknat detta upprop kräver att det planerade vägreservatet inte blir av och att alla skrivningar om ett sådant reservat tas bort från Översiktsplanen. Området bör istället på lämpligt sätt skyddas mot framtida exploatering tex genom bildande av naturreservat. 
Namn 5 senaste
Birgitta Häggström, Gustavsberg
Gun Malm, Gustavsberg
elsmarie ahlstrand, stockholm
britt-marie johansson, gustavsberg
Kristina Cornelius, Gustavsberg

Forum 3 senaste

2011-03-14 19:17:58
erik forsberg
Magnus Svensson
2010-09-23 09:15:29
Hur tänkte de här? Inte!

(ÖP s 99) ”Mark bör reserveras för en förbifart
väster om Östra Ekedal för att minska trefiken
genom Gustavsbergs centrum. Förbifarterna ökar
möjligheterna att bygga ut Gustavsberg och
Hemmesta. En utökad exploatering bör inte ske inom
tätortsnära områden av stor betydelse för rörligt
friluftsliv.”

Men, om man drar en ny väg genom ett tätortsnära
område av stor betydelse för rörligt friluftsliv
så kommer den utökade exploateringen – som i
princip alltid följer längs nya vägsträckningar –
att ske i just det område som man säger sig vilja
ta hänsyn till. Tänk om!

2010-09-22 18:51:04
Fult trick! Först en väg och sen exploateras hela
området.
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 4923 snabbfakta 1006 Underskrift ( 540 unika IP-adresser)
Inlagt den 2010-09-12
Startades av : Martin Bellander
Skickas till : Värmdö Kommun - -

Namninsamling på Facebooknamninsamling annons footer