Namninsamling : Rädda EkedalsskogenSkriv under namninsamling "Rädda Ekedalsskogen "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=4923

|


www.ekedalsskogen.se

I förslaget till Översiktsplan 2010-2030 för Värmdö Kommun finns ett förslag om en väg mellan Östra Ekedal och Skeviksvägen för att avlasta vägarna genom Gustavsbergs Centrum.

Detta område har väsentlig betydelse för det rörliga friluftslivet, är ett tätortsnära rekreationsområde innehållande ett av kommunens få elljusspår, är av skolor och förskolor (ca 500 elever/barn) ett högt utnyttjat område, är en bred grön kil av stor vikt för flora och fauna och dessutom innehåller kulturmiljöer av riksintresse.

Vi som undertecknat detta upprop kräver att det planerade vägreservatet inte blir av och att alla skrivningar om ett sådant reservat tas bort från Översiktsplanen. Området bör istället på lämpligt sätt skyddas mot framtida exploatering tex genom bildande av naturreservat.Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Ronny Nilsson, Gustavsberg
Birgitta Häggström, Gustavsberg
Gun Malm, Gustavsberg
elsmarie ahlstrand, stockholm
britt-marie johansson, gustavsberg

Forum 3 senaste

2011-03-14 19:17:58
erik forsberg
Magnus Svensson
2010-09-23 09:15:29
Hur tänkte de här? Inte!

(ÖP s 99) ”Mark bör reserveras för en
förbifart väster om Östra Ekedal för att
minska trefiken genom Gustavsbergs centrum.
Förbifarterna ökar möjligheterna att bygga ut
Gustavsberg och Hemmesta. En utökad exploatering
bör inte ske inom tätortsnära områden av stor
betydelse för rörligt friluftsliv.”

Men, om man drar en ny väg genom ett
tätortsnära område av stor betydelse för
rörligt friluftsliv så kommer den utökade
exploateringen – som i princip alltid följer
längs nya vägsträckningar – att ske i just
det område som man säger sig vilja ta hänsyn
till. Tänk om!

2010-09-22 18:51:04
Fult trick! Först en väg och sen exploateras
hela området.
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 4923 snabbfakta 1007 Underskrift ( 541 unika IP-adresser)
Inlagt den 2010-09-12
Startades av : Martin Bellander
Skickas till : Värmdö Kommun - -

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday