För det svenska vaccinationsprogrammet och evidensbaserad vård


Skriv under För det svenska vaccinationsprogrammet och evidensbaserad vård

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
Visa mitt namn på denna sida också!


Dela denna namninsamling Direktlänk : http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=2827

|


De globala utmaningar vi står inför är många. Utöver klimatet, ekonomin och krigsoffer måste vi också värna om folkhälsan. Infektionssjukdomar skördar fortfarande många dödsoffer världen över. Tack vare massiva insatser bekämpas de vanligaste orsakerna till barnadödlighet av Röda Korset, Läkare Utan Gränser, UNICEF och WHO.

Sverige bidrar med globalt stöd och ett solidariskt inhemskt vaccinationsprogram. För att rädda liv i utvecklingsländer måste sjukdomarnas spridning hejdas globalt, annars kan Sverige bli medansvarigt för återspridning där sjukdomarna redan utrotats. Sjukdomar som inte är särskilt farliga med svensk sjukvård och god allmänhälsa innebär ofta säker död i andra delar av världen.

Barnvaccination är frivilligt i Sverige, Med frivillighet följer ansvar. För att hindra spridning av många infektionssjukdomar krävs att uppemot 95% av medborgarna är vaccinerade. Vissa människor kan av personliga hälsoskäl inte vaccineras, vilket betyder att alla som kan vaccinera bör göra det för att ge Sveriges och jordens befolkning ett fullgott skydd.

Det finns inget register över var ovaccinerade grupper finns och det saknas rekommendationer för människor som fötts före 1960 och därför saknar vaccination, och de som föddes mellan 1970 och 1982 som bara fått en vaccination. Dessa brister bör åtgärdas.

I Sverige finns det grupper som väljer att inte vaccinera sina barn. Vissa sprider dessutom åsikten att infektionssjukdomarna som bekämpas genom vaccination är ofarliga eller till och med nyttiga. Åsiktsbildningen är givetvis fri, men det allvarliga ligger i att dessa organisationer har rätt att driva skattefinansierad sjukvård, inklusive barnavård. En förälder kan alltså riskera att möta personal i skattefinansierade vårdinrättningar som aktivt motarbetar den åtgärd som troligen räddar flest liv i världen idag: Vaccination.

Antroposofiska organisationer är ett exempel på denna uppfattning. Deras vårdinrättningar har fått undantag från kvacksalverilagstiftningen, vilket betyder att de inte behöver ha vetenskapligt underlag för de vårdinsatser de erbjuder. Antroposofer menar att deras vård ”ser till hela människan”, men Antroposoferna ser tyvärr inte till hela mänskligheten när de aktivt motarbetar åtgärder som skyddar mänskligheten från massdöd i infektionssjukdomar.

Vi tar idag aktiv ställning för de svenska och internationella vaccinationsprogrammen.

Vi uppmanar till följande:

Att de undantag som gjorts för antroposofisk vård vad gäller evidens omedelbart upphör

Att skattefinansierade vårdinrättningar aktivt deltar i det svenska vaccinationsprogrammet

Att personal på skattefinansierade vårdinrättningar ska ge den av svenska officiella institutioner rekommenderade informationen om vaccinationer 
Namn 5 senaste
Anders Andersson, Göteborg
Ingvar Simonsson, Göteborg
Federico Centurion, Uppsala
Erik Andersson, Järna
Christian Rosengren, Göteborg

Forum 3 senaste
Anders
2012-07-26 20:34:12
Jag tycker det är synd att denna namninsamling
har fått så få röster. Det finns anledning att
skriva under. Om inte annat så för att
protestera mot den absurda antivaccin propagandan
som dyker upp överallt.
skyddsinstitutet
2009-12-08 06:55:40
De som vill förgifta sig har rätt till det
(tyvärr) och de som inte vill förgifta sig har
rätt till det (vilket vi ska vara tacksamma
för).

Det skulle aldrig falla mig in att medvetet
förgifta vare sig mig själv eller ett barn.
Kalla det för kärlek och omtanke.
Simon Hovén
2009-06-12 09:15:29
Det finns inte mycket positivt att rapportera vad
det gäller att inte vaccinera. Det har i år
presenterats flera stora genomgångar som visar
att de stora västerländska
vaccinationsprogrammen är helt säkra och att det
inte finns något samband mellan vaccination och
autism.
Vaccinera er dotter! Genom att inte göra den
utsätter ni min dotter(och mig och alla andra)
för risken att får betydligt allvarliga
sjukdomar än den lilla snuva som vaccination
ibland leder till. I USA leds hysterien av Jenny
Mccarthy och här är ett räkneverk som visar hur
många som hon indirekt har dödat med sin
propaganda.
jennymccarthybodycount.com
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 2827 snabbfakta 309 Underskrift ( 279 unika IP-adresser)
Inlagt den 2009-01-22
Startades av : Anna Forss
Skickas till : Göran Hägglund - [email protected] - Regeringen

Namninsamling på Facebook