Namninsamling : Förbjud Tidelag / djursexSkriv under namninsamling "Förbjud Tidelag / djursex"

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=1256

|


Tidelag (gammalsv. þyþi lagh, jfr isl. þyða, "vänlighet", "hålla sig till någon", i sv. "ty sig till någon"), i juridisk mening sexuellt utnyttjande (tidigare otukt) med djur.

Gärningen belades tidigare i Sverige, liksom i andra länder, under den mosaiska rättens inflytande med dödsstraff. Denna uppfattning bibehölls länge under inflytande av en tro, att avkomma kunde alstras genom förbindelser mellan människor och djur, vilket kan förklara att det stackars djuret vanligtvis också dömdes till döden.

I Sverige kvarstod dödsstraffet till 1864. I andra länders lagstiftning, särskilt i romanska länder, blev gärningen tidigt avkriminaliserad. I Germanska länder har synen på tidelag som brottsligt beteende i allmänhet behållits. Från 1864 fram till 1944 reglerades tidelag i strafflagen, och bestraffades vanligtvis med straffarbete i högst två år. Under den del av modern tid som tidelag var kriminaliserat dömdes cirka 20 personer per år. Samtliga var män, de flesta var mellan 15-21 år gamla och kom från landsbygden. Ofta utfördes den sexuella handlingen i grupp.

Fram till 1944 räknades tidelag som ett brott och reglerades då i samma lag som förbudet mot homosexualitet. I samband med att denna sexuella böjelse avkriminaliserades försvann också den paragraf i strafflagen som förbjöd tidelag. Rättshistorien berättar att mellan åren 1880 till 1944 dömdes 751 personer (övervägande del unga män på landsbygden), för att ha begått sexuella brott mot djur. Då fanns det dock inte några bakomliggande djurskyddsaspekter till förbudet mot tidelag. Dom föll uteslutande för att handlingen bedömdes som en pervers form av sexualitet. De lagtexter som diskuteras i dag berör i stället effekten av handlingen; det vill säga djurplågeriet och lidandet hos djuret.

Sverige har i dag, till skillnad mot flertalet andra länder, inte någon bestämmelse som ovillkorligt förbjuder och straffbelägger könsumgänge mellan människor och djur. Varken brottsbalken eller djurskyddslagen innehåller uttryckliga förbud mot sexuella övergrepp på djur.Ej heller pornografi som avbildar tidelag är kriminaliserat. Men handlingar av människor då djur utsätts för smärta eller tvång och sexuellt utnyttjande, faller in under bestämmelserna mot djurplågeri och är brottslig på denna grund i Sverige.

Totalt förbud mot djurpornografi står i kontrast mot det grundläggande yttrande- och tryckfrihetsintresset. I klartext är sex med djur olagligt endast om det kan bevisas att det varit frågan om djurplågeri och därmed att det sexuella övergreppet verkligen givit upphov till fysiskt eller psykiskt lidande för djuret. Att leda detta till bevis är svårt eftersom djuret inte kan tala det språk vi förstår.

Det är lätt att avfärda något så obehagligt och för allmänheten tabubelagt som sexuellt utnyttjande av djur. Man förknippar det gärna med gamla tider.

Vetenskapliga rapporter ger dock alarmerande besked om att företeelsen i allra högsta grad är aktuell även i vårt moderna samhälle. I Sverige finns ingen lag som klart förbjuder tidelag och djurpornografi.

Veterinärförbundet informerar att man inom förbundet på senare tid märkt en ökning av sex med djur. Tendensen kan bland annat avläsas i ett växande antal webbsidor med djurpornografiskt innehåll, ett utökat öppet utbud av djursexfilmer hos videouthyrare samt fler uppgifter om sexuellt utnyttjade djur från olika veterinärer och från institutioner.
Reflekterar det en reell ökning eller bara en större öppenhet och uppmärksamhet runt företeelsen sexuella handlingar med djur, som pågått i oförändrad omfattning hela tiden. Det viktiga är att kunna konstatera att fenomenet existerar i vårt samhälle och att vi måste komma överens om hur vi ska bemöta och hantera situationen.

En stor brittisk undersökning från 2001 antyder att mer än vart tjugonde sällskapsdjur (mest hund men även katt), som besökt veterinär för skada som inte berott på olyckshändelse, hade fått sina skador på grund av sexuella övergrepp. Skadorna liknade de skador som är typiska vid sexuellt utnyttjade av barn. Åkommorna var i huvudsak koncentrerade till vagina, vulva, testiklar, penis samt anus och ändtarm. Förutom de fysiska skadorna lider naturligtvis djuren även psykiskt vid övergrepp, vilket är viktigt att komma ihåg.

Vår svenska djurskyddslagstiftning innehåller i dag inte något direkt förbud mot sexuella handlingar med djur. Ett sådant förbud bör införas snarast. Det är orimligt att den lag som ska skydda de djur som hålls i fångenskap inte skyddar dem mot sexuellt utnyttjande.

Det bästa stödet för ett förbud mot att djur ska få utnyttjas sexuellt hittar man om man studerar hur djuren påverkas av handlingarna. En stor studie i Storbritannien, som publicerades i Journal of small animal practise i juli 2001, slår fast att djuren i många fall åsamkas fysiska skador i stor omfattning. Många av de skador som djuren drabbades av liknade dem som uppstår då barn utsätts för sexuella övergrepp.

Det finns en kraftfull opinion i Sverige inte minst tack vare djurskyddsorganisationernas förtjänstfulla informationsarbete för att djur inte ska få utnyttjas sexuellt.

Djurskyddsorganisationerna får rapporter om det i allt större omfattning och veterinärernas samarbetsorganisation har reagerat. På Internet sprids idag bilder där djur utnyttjas sexuellt och där det uppges att bilderna är tagna i Sverige. Det är tillräckligt för att ett förbud ska vara motiverat. Tidigare i 1944 års djurskyddslag fanns en paragraf med ett rakt förbud mot sexuellt utnyttjande av djur, det vill säga ett förbud mot tidelag. Djurskyddslagen från 1988 saknar ett sådant direkt förbud.

Ett förbud mot sådant utnyttjande bör införas och även vara sanktionerad av straff. Åtgärder bör även vidtas då det gäller djurpornografiskt material. Justitiekanslern har i ett PM för ett antal år sedan dragit en parallell mellan barnpornografi och djurpornografi. Justitiekanslern pekar på att det i båda fallen handlar om individer som knappast kan anses ha givit sitt samtycke. I vissa sammanhang, bland annat i konstitutionsutskottets betänkande 17 från riksdagsåret 2002/03, har det gjorts gällande att ett förbud mot framställning, förmedling och innehav av djurpornografiskt material skulle vara ett allt för stort ingrepp i
yttrandefriheten. Mot bakgrund av de välmotiverade förbuden mot barnpornografi, djurs utsatta ställning och dagens förekomst av djurpornografiskt material är det svårt att se det påstådda.

I flera andra europeiska länder finns lagar mot sexuellt utnyttjande av djur och mot djurpornografi. I våra nordiska grannländer förs även en debatt om att förbjuda sexuellt utnyttjande av djur eller så existerar redan lagstiftning. I Finland kan spridning av djurporr ge upp till två års fängelse och i Norge kan samma brott enligt den norska strafflagen ge tre års fängelse.

Zoofiler är människor som utför sexuella övergrepp på djur. De försvarar sig med att det är ömsesidig kärlek och fysisk attraktion från båda håll. De säger att djuren vill vara med om det, att djuren ibland tar initiativ och att djuren inte far illa. Zoofilerna använder sig alltså av samma argument som pedofiler gör.

Sällskapsdjur är beroende av oss människor för att överleva. En hund tyr sig till sin husse/matte även om den blir slagen eller våldtagen eftersom husse/matte är allt hunden har. Detta betyder inte att djuret inte far illa!

Skriv under på namninsamlingen så vi får ett stopp på tidelagen.Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Maria Hokkanen, Växjö
Cia, bromma
Linda Sjölander , Jönköping
Loke Ogando, Lidköping
Katja Gustafsson, Solna/Stockholm

Forum 3 senaste
Paul Tidström
2011-12-02 10:41:29
Ingen tvekan, idioter
Bittan Sjölund
2011-11-16 18:03:06
Fy fan...Jag blir gråtfärdig, jävla svin...
Jenny
2011-10-18 15:47:53
Självklart skriver jag på! De som våldtar djur
ska våldtas själva. Äckliga jävlar!!!
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 1256 snabbfakta 13348 Underskrift ( 10264 unika IP-adresser)
Inlagt den 2007-10-16
Startades av : Mona Enetoft
Skickas till : Eskil Erlandsson - registrator@agriculture.ministry.se - jordbruksverket

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday