Namninsamling : Rädda Ryssbergen, en unik urskog i Nacka stad!Skriv under namninsamling "Rädda Ryssbergen, en unik urskog i Nacka stad! "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=11582

|


Vi motsätter oss Nacka kommuns planer på att bebygga den södra delen av urskogen Ryssbergen belägen på Sicklaön i centrala Nacka.

Nacka kommun har nyligen ingått ett ramavtal för exploatering av området, vilket innebär att ca 25 % av den värdefulla skogsmarken utraderas. Bl.a. planeras verksamheter med bensinmack och försäljning av bilar, Mc Donalds samt bostäder med bl.a. flera 16-våningshus.

Den naturvärdesinventering som genomfördes 2016 visar att stora delar av det planerade exploateringsområdet har högt eller högsta naturvärde. 23 naturvårdsintressanta arter har observerats i det område som hotas av exploatering, varav sju av är rödlistade.

Förutom de höga biologiska värdena, är området lättillgängligt och används till rekreation i form av promenader, orientering, blåbärsplockning, lek, andliga naturupplevelser m.m. Området står även för viktiga ekosystemtjänster som dagvattenhantering med möjlighet till infiltration i ett i övrigt bergrikt och hårdgjort område, luftrening, temperaturreglering och bullerdämpning. Alla dessa värden kommer att försvinna eller minska i och med de nuvarande planerna och många av dessa värden är oersättliga.

Bevara hela Ryssbergen med dess höga naturvärden, rika biologiska mångfald, viktiga ekosystemtjänster, andliga och rekreativa värden för invånarna i Nacka stad, Stockholm och för framtida generationer!

Nätverket Rädda Ryssbergen (Naturskyddsföreningen i Nacka, Nacka Miljövårdsråd och Forum Finntorp)

Mer info
???? https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryssbergen
????https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/strategisk-stadsutveckling/framtida-naturreservat/ryssbergen2/
???? https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/centrala-nacka/ryssbergen/Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Martin Hjelm, Stockholm/Enskede
Lotta Lundström, Nacka
Hanna ottenstedt, Stockholm, Nacka
Cecilia Bauman, Saltsjö-Boo
Charlotte Österbom, Nacka

Forum 3 senaste
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 11582 snabbfakta 1145 Underskrift ( 1033 unika IP-adresser)
Inlagt den 2018-05-29
Startades av : Konstantin C Irina
Skickas till : Cathrin Bergenstråhle - cathrin.bergenstrahle@nacka.se - Nacka kommun

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday