Namninsamling : Rädda Berghems grusplan och Ge förskolepaviljongerna en genomtänkt placering!Skriv under namninsamling "Rädda Berghems grusplan och Ge förskolepaviljongerna en genomtänkt placering! "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=11539

|


Kommunen har, utan att informera allmänheten, utan konsekvensanalys eller förankring i verksamheten med pedagoger och barn, tagit beslut om att bygga tillfälliga paviljonger på barnens och berghemsbornas enda ordnade idrottsplats. Här har våra barn idrottslektioner, storsamlingar, friluftsdagar, skridskoåkning varje dag under fritidsverksamheten mm.
Det är också den ENDA ordnade idrottsplats och yta där barnen och resterande berghems bor kan träffas för spontanlek, träningar, skridskoåkning och andra aktiviteter under fritiden.
Det är en plats fylld av barn och aktivitet från morgon till kväll året om.

Vi vill att Kommunen stoppar bygget, återställer grusplanen och utvärderar en mer hållbar och genomtänkt placering för förskolepaviljongerna.

Detta för att främja det bästa för förskolebarnen, skolbarnen och alla boende i området

SKOLGÅRDEN SOM PLÖTSLIGT GRÄVDES UPP
På tisdag förra veckan kör en uppsättning traktorer in på (den kommunala) Berghemsskolans idrottsplan och gräver upp den. Området spärras av. Skolbarnen tas på sängen. Det gör även deras föräldrar, och av allt att döma även Berghemsskolans ledning. Det visar sig senare att traktorerna arbetar på kommunens uppdrag. Men inget samråd har skett, ingen information har gått ut i förväg. Föräldrar engagerar sig snart. De blockerar området för att få en paus i skövlingen av idrottsplatsen, och försöker under tiden reda ut vad som händer, vad som planeras, och hur det hela har beslutats.
Det ska visa sig att den överrumplande handlingen har sin grund i ett akut behov av nya förskoleplatser. En ny förskola ska, enligt tanken, omedelbart etableras på idrottsplanen.
Ännu sex dagar efter att traktorerna först visade sig på idrottsplatsen är frågorna kring detta många. Enligt muntliga uppgifter ifrån kommunens fastighetschef saknas det protokoll på beslutet att etablera en ny förskola på grundskolans idrottsplats. Finns det överhuvudtaget ett lagligt beslut om detta? I alla händelser verkar ingen analys ha gjorts rörande konsekvenser för skolbarn och andra boende i området. Hur kommer skolans idrottslektioner och fritidsaktiviteter att påverkas under bygget och efteråt? Hur påverkas övrigt friluftsliv i stadsdelen? Vilka konsekvenser får bygget för trafiksituationen i stadsdelen? Inget av detta tycks ha utretts.
Vi kräver att arbetet på idrottsplanen avbryts omedelbart, och att eventuellt nytt beslut om nya förskoleplatser på Berghem grundas på en ordentlig utredning. Vi hoppas att boende i andra delar av Umeå stödjer dessa krav. Kommunens överrumplande aktion är en varningssignal till oss alla Nästa vecka kan det vara en annan skolas idrottsplats som lika plötsligt spärras av och grävs upp. Vi hoppas också att lokala media bidrar till att klargöra hur det här beslutet har fattats och om det är förenligt med lagar, regler och riktlinjer för kommunen.
Föräldrar på Berghem
Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Birgitta Wallin, Umeå
Daniel Kjellgren, Berghem, Umeå
Magnus Ekström, Umeå
Kadri Meister, Umeå
Sara Sjöstedt de Luna, Umeå

Forum 3 senaste
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 11539 snabbfakta 120 Underskrift ( 98 unika IP-adresser)
Inlagt den 2017-10-01
Startades av : Linda
Skickas till : - -

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday