Namninsamling : Behåll Majroskogen orörd!Skriv under namninsamling "Behåll Majroskogen orörd! "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=11491

|


Vi är några boende intill som skriver detta upprop:

Stockholms stad vill att alla 14 stadsdelar tillgängliggör stadens alla grönområden, genom att bygga bostäder i många och dra vägar och elljusspår genom de resterande. Detta har resulterat i att Farsta stadsdel är på väg att ödelägga den allra sista, lilla biten riktig skog, en “stadsnära” skog, som staden i andra sammanhang säger sig vilja behålla, bara 15 minuter ifrån city. De vill bygga 4,5 km grusvägar, 2,5 meter breda, med 60 cm djupa diken för el till lyktstolpar, genom de släta hällarna från istiden, kors o tvärs genom Majroskogen. Det är en skog i Söderort som ligger intill Gubbängen, Tallkrogen, Svedmyra och Bandhagen. Skogen är klassad som skyddsvärd enligt stadens egna utredningar gällande biologisk mångfald, med rödlistade arter av olika slag, en s.k. nyckelbiotop där vägar inte får byggas. Staden har i ett dokument för Majroskogen konstaterat att de naturliga stigarna utgör stora värden vad gäller naturupplevelsen. I skogen finns ett större barrträdsbestånd för fåglar som skulle försvinna om de träden försvinner. I Majroskogen finns också ett våtmarkssystem som ger grodor och amfibier livsrum i form av ett antal dammar. Grodor behöver fukt vilket är centralt i denna skog.

Staden riskerar nu att hela biotopen för grodor och amfibier torkar ut helt, genom att dra vägar där. Sker det så försvinner delar av det man just sagt sig vilja värna om. Redan nu kan man se hur andra trädslag tar över när man bjuder in grus och ljus. Vi ser det mitt i skogen där det går en servicegata för Stockholm Vatten, som byggdes för länge sedan. Där har aspen tagit över tillsammans med sälgen o dominerar nu helt.

Majroskogen är en plats med våtmarker, kärr, fukt. Genom att avverka i denna förhållandevis lilla skog kommer istället avdunstningen öka. Med färre träd, kommer mera ljus. Med mera ljus följer större uttorkning. Hela miljön kommer långsamt att ändra karaktär. Skogen som vi känner den kommer att försvinna om man anlägger vägar. En skog är alldeles för långsiktig för att drabbas av politiska trender och infall.

Vi saknar ett seriöst samtal från Stadens och stadsdelens sida om hur vår närmiljö ska se ut i ett större perspektiv. Klimat. Miljö. Storstad. Luftkvalitet. Vad menar staden med en "stadsnära skog"? Hur mycket kan man ta bort innan den upphör att vara skog? Hur tänker staden säkra den biologiska mångfalden i Majroskogen? Närboende o användare av skogen har inte blivit tillfrågade vad vi tycker. Vi har inte heller fått någon miljöbeskrivning alls. Bara ordet "tillgänglighet". Vi anser att Majroskogen redan nu är helt och hållet tillgänglig för flera tusen personer som använder skogen varje vecka. Med servicegatan, som är en anlagd grusväg, kan även funktionshindrade redan nu ta sig in i skogen.

När alla byggen är färdiga i Söderort kommer mängder av grönytor att ha fällts för hus och bostäder. Då kommer Majroskogen, om den får fortsätta vara skog, att vara den enda i sitt slag i hela Söderort. Precis en sådan "stadsnära skog" som miljöborgarrådet säger är viktig att behålla. Forskning visar också alltmer hur viktiga riktiga skogar är när det gäller hälsa och återhämtning. Många av de redan befintliga stigarna är så breda och tillgängliga att de går utmärkt att både gå, springa och cykla på.

Pengarna detta ska få kosta, 22 miljoner kronor, söker förvaltningen nu ur Stockholm stads kassa, s.k investeringsmedel. Ingen av de olika instanser som låtit detta vägprojekt växa fram har hittills frågat: "Vad händer då med skogen?" Vad händer när man genom avverkning förändrar livsbetingelserna i en skog? Ingen från något politiskt håll har ännu ställt den frågan.

Naturen har inga ångra-knappar. Vi ber därför med denna namninsamling Staden o Stadsdelen att tänka några steg till vad gäller att “tillgängliggöra” Majroskogen. Om några år kommer det att stå klart vilken oersättlig tillgång detta skogsparti utgör. Behåll Majroskogen som skog! Avstå från att exploatera och riskera denna livsmiljö! Vårda och värna den enda återstående riktiga skogen i Söderort!Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Göran Johansson , Stockholm
Roland Hellström, Enskede - Stockholm
Åsa Holm, stockholm
Lina Bergstedt , Bandhagen
Eva hanses, Stockholm

Forum 3 senaste
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 11491 snabbfakta 192 Underskrift ( 172 unika IP-adresser)
Inlagt den 2017-09-04
Startades av : Marita Ankar Zandrén
Skickas till : M Ankar Zandrén - - Majroskogens Vänner

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday