Namninsamling : BEVARA ÅRSTASKOGENSkriv under namninsamling "BEVARA ÅRSTASKOGEN "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=11453

|


Vi motsätter oss planen på att exploatera Årstaskogen genom att bygga 800- 1000 nya lägenheter.

Politikerna försöker maskera en exploatering av Årstaskogen i ett beslut om naturreservat. Det gamla förslaget om naturreservat från 2014 har plötsligt arbetats om och inrymmer nu en hårdexploatering av skogen.

Trots att det är ett helt nytt förslag till naturreservat tänker man inte genomföra ett nytt samråd.
Planen innebär att stora delar av Årstaskogens mer flacka, soliga och naturligt tillgängliga delar byggs bort. Kvar blir huvudsakligen en strandpromenad och svårtillgängliga norrvända branter.

Trycket på Årstaskogen kommer att bli allt hårdare när tiotusentals nya invånare fyttar in i Slakthusområdet, Söderstaden, Liljeholmskajen och Årstafältet och bör därför bevaras i sin nuvarande storlek.

Skolor och förskolor i Årsta med omnejd, använder skogen för sin pedagogiska verksamhet. En exploatering av skogen skulle innebära att barnen förlorade de närgrönområden som de dagligen använder.

Ansvariga politiker har uttalat att de på detta sätt vill göra Årstaskogen mer tillgänglig men ett naturreservat tillgänglig- och synliggörs genom skyltning, stigar och i bästa fall ett Naturum. Inte genom en byggnadsmassa motsvarande 30 åttavåningshus!Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Nils Fridström, Stockholm
Eva Fridström, Stockholm
Daniel Lindquist, Uppsala
Alf Eriksson, Uppsala
Suzanne Eriksson, Uppsala

Forum 3 senaste
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 11453 snabbfakta 5156 Underskrift ( 3834 unika IP-adresser)
Inlagt den 2017-07-02
Startades av : Bevara Årstaskogen
Skickas till : Nätverket Bevara Årstaskogen - bevaraarstaskogen@gmail.com - Bevara Årstaskogen

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday