Namninsamling : Riv ut Hednäs kraftstation i Åbyälven!Skriv under namninsamling "Riv ut Hednäs kraftstation i Åbyälven! "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=11412

|


Elförsörjningen som Hednäs kraftstation ger (9GWh per år) är inte i närheten av att kompensera de starkt negativa miljöeffekterna. Hednäs kraftstation står för 0,23 procent av kraftbolaget (Skellefteå krafts) totala effekt från vind- och vattenkraft samt inbringar 0,06% av bolagets omsättning.

Åbyälven är särskilt skyddsvärd av flera skäl. Älven är klassad som vildlaxälv med en helt unik stam av lax. Vidare har älven status som natura 2000-område och omfattar åtskillga arter och naturtyper som bedömts som skyddsvärda i enlighet med EU:s habitatdirektiv. Om vi ser till laxen och havsöringen i älven, så finns ca 3/4 av lekområdena uppströms Hednäs. Fiskvandringen har aldrig fungerat tillfredsställande, trots flera försök under åren med åtgärder i trappa och turbiner. Endast ca 100 laxar går varje upp i fisktrappan och vidare för att leka med åtkomst till dom 10 mil älv som återstår. Vandringen är tyvärr förgäves för de flesta av dessa redan få laxar. Smolten som ska vandra tillbaka till havet har en mycket låg överlevnadsgrad i turbinerna. Värt att påpeka är att redan vattendomen från 1991 tydligt anger krav på fungerande smoltavledare.

Detta är dock inte enbart en fråga om förutsättningar för sportfiske och naturupplevelser i en erkänt naturskön miljö. Det är också en fråga om bygdens framtidsförutsättningar. Om älven fick fri lejd och fiskevårdsföreningarna i samarbete med bygdeföreningarna utvecklade och synliggjorde Åby älvdal som besöksmål skulle byarna få ny attraktionskraft.

Nu är måttet rågat!

Vi anser att det inte finns försvarbara argument för fortsatt drift av Hednäs kraftstation i den unika miljö som Åbyälven utgör. Vi har ett ansvar för kommande generationer hur vi nyttjar skyddsvärda och ändliga naturresurser. Vid utrivning av kraftstationen och återställning av ursprunglig miljö, skapas helt nya förutsättningar för hållbar turism och besöksnäring samt en levande landsbygd i älvdalen.

Skriv på namninsamlingen du också.

Vi vill visa att ekologisk och social hållbarhet och landsbygdsutveckling går före ett enskilt bolags rätt till småskalig vattenkraft som ger obetydlig elförsörjning med stora miljöskador som följd.

Namninsamlingen kommer att pågå under sommaren och hösten 2017. När den är slutförd delges namnlistor till ansvariga politiker vid Skellefteå kommun som huvudägare av kraftbolaget samt Skellefteå kraft.

Ansvariga för namninsamlingen är Älvräddarna Pite- och Åbyälvdalar.

Johan Andersson: jompen82@hotmail.com
Johan Hörnemalm: johan.hornemalm@hotmail.com

Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Victor Ajger, Stockholm
Christer Wilhelmsson, Tavelsjö
Normann Kotzurek, Mörrum
Erik Öberg , Lidköping
Markus Bergman, Vansbro

Forum 3 senaste

2017-07-02 12:23:24

  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 11412 snabbfakta 1339 Underskrift ( 420 unika IP-adresser)
Inlagt den 2017-06-08
Startades av : Johan Andersson
Skickas till : Johan Andersson - jompen82@hotmail.com - Älvräddarna

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday