Namninsamling : Hjälp oss att göra Barn i behov till riksdagens hetaste frågaSkriv under namninsamling "Hjälp oss att göra Barn i behov till riksdagens hetaste fråga "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10587

|
Slaget om Sveriges framtid pågår här och nu. Sjunkande skolresultat och en ökande utslagning oroar på både nationell och kommunal nivå. Alla förstår betydelsen av genomgången skola och gymnasium för inkludering i samhället, och för Sveriges möjligheter att konkurrera i världen.

Ansvarstagande huvudmannaskap, god pedagogik, kreativ och trygg arbetsmiljö, motiverade och lärande elever. Allt synas. Allt ifrågasätts. Många upplever kaos, men ur kaos föds verklig förändring. De senaste åren har ett särskilt fokus riktats på elever i behov av särskilt stöd i skolan. Mycket tack vare ideella krafter av kämpande föräldrar, som börjat vittna offentligt om sina erfarenheter och krävt att också deras barn ska inkluderas i skollagens portalparagraf om alla barns rätt till likvärdig utbildning.

Barn i Behov är ett oberoende nätverk av föräldrar till barn i behov av anpassningar i skolan. Vi har barn med funktionsvariationer som genom skolplikten tvingas gå i en skolmiljö som inte anpassas efter deras behov. Vi kämpar på extremt ojämlika villkor för att våra barn skall få en fungerande skola, och vi har antagit utmaningen att vara med och skapa världens bästa skola.

Om behoven möts tidigt och på rätt sätt kommer statistiken för andra utsatta grupper att förbättras. Mobbning, långvarig problematisk skolfrånvaro, unga som varken studerar eller arbetar, psykisk ohälsa, självmord, missbruk och kriminalitet, och långtidssjukskrivningar (hos föräldrarna) är sådana exempel. Det kommer också att innebära att de resurser som satsas blir effektiva, vilket på både kort och lång sikt ger en avsevärt bättre totalekonomi.

Regeringen har svarat genom att genomföra stora, riktade satsningar på elevhälsa, tidiga insatser och specialpedagogisk kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och genom att föreslå förtydliganden i skollagen gällande tilläggsbelopp och särskilda undervisningsgrupper.

Med detta på plats finns förutsättningar för att återerövra platsen som världens bästa skolnation men då behöver vi också ta tag i grundproblemet med bristande samverkan mellan aktörer för att uppnå permanent goda resultat. Perspektiv och insatser måste till inte bara i skolan utan i samverkan med till exempel socialtjänst, LSS, habilitering, BUP och inte minst hemmet.

Det är genom att samla alla ansvariga och gemensamt söka lösningar som verklig förståelse och förändring kommer till stånd. Vi och våra barn drabbas av populistiskt tyckande men lite reell kunskap. Vi behöver riksdagens stöd för att lyfta medvetenheten om alla de barn som idag blir svikna i svensk skola, och riksdagens stöd att visa på fungerande vägar framåt.

Den 14 april följer vi upp det framgångsrika riksdagsseminariet från 2015 med ett nytt, där helhetsperspektiv och första linjen står i fokus. Målet är att varje elev snabbt ska få det stöd denne behöver, och rätt stöd. Stöd oss i vårt arrangemang av största möjliga riksdagsseminarium den 14 april, där riksdagsledamöter, kommunala politiker och tjänstemän får möta oss och arbeta fram vilka konkreta handlingar som behövs för ett fungerande, tidigt och förebyggande stöd. Det gäller våra barn. Allas barn.Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Evelina , Stockholm
Malin, Vällingby
Bjargey Edelborg, Växjö
helen, davidsson
Håkan Lund, Stockholm

  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 10587 snabbfakta 1601 Underskrift ( 1391 unika IP-adresser)
Inlagt den 2016-01-31
Startades av : Barn i behov
Skickas till : riksdagsledamöter - jiang.millington@gmail.com - Sveriges riksdag

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday