namninsamling annons header

Ompröva nya LVU-lagförslaget


Skriv under Ompröva nya LVU-lagförslaget

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
Visa mitt namn på denna sida också!


Dela denna namninsamling Direktlänk : http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10288

|


1 juli 2017 kan en ny LVU-lag träda i kraft.

Det nya lagförslaget gör det möjligt för socialtjänsten att tvångsplacera ett barn/ungdom som uppvisar normbrytande beteenden, även om dessa beror på en funktionsnedsättning och trots att det inte går att påvisa allvarliga brister i föräldraomsorgen. Det gäller exempelvis de barn och ungdomar som inte går till skolan p.g.a. att de inte får det stöd de behöver där.

Vi är oroade för den utveckling som kan komma till följd av detta då samhället ännu inte är rustade för det lagförslag som nu ligger.
Vi kräver att varje LVU-placering kvalitetssäkras! Likaså skolornas resurser och påstående om att de gjort allt. Kompetensen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar måste höjas och säkerställas, hos socialtjänstens handläggare, socialnämnd, förvaltningsrätt, samt hos familjehem och boenden!

Innan vi har sett handlingsplaner för hur detta ska gå till kan vi inte se på när detta lagförslag klubbas igenom!
Skriv på vår namninsamling för att slutbetänkandet SOU 2015:71 inte skall gå igenom i sin nuvarande utformning.

Denna namninsamling sker på initiativ av föreningen Kung Över Livet. Alla namnunderskrifter kommer att redovisas till Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och till regeringen 30 november 2015 
Namn 5 senaste
Christine johansson, Göteborg
Paulina Strömkvist, Horred
Anna, Horred
Gunilla Sjösten , Jörlanda
Lillemor Engström, Örkelljunga

  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 10288 snabbfakta 3168 Underskrift ( 2821 unika IP-adresser)
Inlagt den 2015-09-24
Startades av : Kung Över Livet
Skickas till : Styrelsen Kung Över Livet - [email protected] - Kung Över Livet

Namninsamling på Facebook