Namninsamling : Bergtäkt ger kraftigt försämrad trafiksäkerhet på rv 72.Skriv under namninsamling "Bergtäkt ger kraftigt försämrad trafiksäkerhet på rv 72. "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10281

|


Swerock söker nu tillstånd att öppna en bergtäkt vid Stora Almby, en dryg kilometer öster om Vänge i Uppsala kommun. Man planerar att bryta ca
500 000 - 800 000 ton berg/år, under 25 år.

En bergtäkt på denna plats innebär:

- Stor påverkan på boende i närområdet vad gäller buller, damm och minskad livskvalitet. Ett stort antal hus kommer att behöva evakueras vid sprängningar. I närområdet finns äldreboende, skola, förskola, samt ridskola.

- Risk för materiella skador på hus och brunnar.

- En kraftigt ökad mängd tung trafik på riksväg 72, en redan olycksdrabbad väg. Swerock beräknar att minst 120 tunga transporter kommer att trafikera vägen varje dygn. Det motsvarar ca 15 bilar per timme, eller att det alla vardagar mellan kl 7-16 kommer att befinna sig minst tre tunga lastbilar någonstans mellan Uppsala och Vänge.

En eventuell bertäkt drabbar därför inte bara de som valt att bo i Vänge, utan alla de som pendlar, arbetar eller reser utmed riksväg 72.

Jag vill med min namnteckning på denna lista visa mitt missnöje till anläggandet av en bergtäkt vid Stora Almby.Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Alexander Lundin, Vänge
Birgitta sundbaum, Vinge/skogstibble
Lars Grundström, Vänge
Simon Hallberg, Vänge
Anna Länsberg , Vänge

Forum 3 senaste
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 10281 snabbfakta 259 Underskrift ( 198 unika IP-adresser)
Inlagt den 2015-09-21
Startades av : Katarina Sundberg
Skickas till : - -

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday