Namninsamling : Vi kräver att flytten av Kattungens förskola stoppas!Skriv under namninsamling "Vi kräver att flytten av Kattungens förskola stoppas! "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10011

|


Vi kräver att flytten av Kattungens förskola stoppas!
Vi från Dövas förening i Örebro är mycket besvikna över att vi har blivit utestängda från denna pågående flyttprocess med förskolan Kattungen. Det är horribelt att Örebro kommun, som har skrivit under avsiktförklaringen och i för sig uttalat Örebro som Europas teckenspråks huvudstad, har struntat i teckenspråkiga medborgares röst och kompetens!
Har inte vi rättigheter att få vara med och ta beslut samt även påverka förskolans framtid? Kompetens och erfarenhet finns här hos oss döva och teckenspråkiga men trots det ignorerar ni oss och tar beslut kring flytten rakt över huvudet på oss. Det är fruktansvärt att ni har ignorerat oroliga upprörda föräldrar.
Med flera mail och samtal har vi försökt nå ansvariga kring detta men helt förgäves. Vi har försökt hänga med och lyckades vid ett tillfälle få lite information från förskolechefen på Kattungen då hon hade bjudit in föräldrar till en informationskväll. Även denna kväll påstod förskolechefen att inbjudan till intresseorganisationer har skickats iväg men tyvärr så stämmer inte detta! Med all den information vi har fått så kan vi säga på rak arm att det här kommer sluta illa eftersom detta beslut genomsyras av stor okunskap och ingen förståelse för döva och teckenspråket och all kultur som medföljer. Flytten bryter mot FN:s Barnkonvention och Språklagen!
Förskolechefen på Kattungen har helt fel bild av tvåspråkighet då hon säger att det är talad svenska och teckenspråk. Vi kan meddela att talad svenska inte är ett språk, det heter svenska. Teckenspråkiga barn är tvåspråkiga i och med när de växlar mellan teckenspråk och svenska obehindrat. Förskolechefens uttalande om tvåspråkighet innebär att alla som bor i Sverige är tvåspråkiga då alla talar, skriver och läser svenska. Med engelskan innebär att folk blir fyrspråkiga då talad engelska utöver skrift räknas som ett språk enligt henne. Det visar på okunskap kring språkfrågan. Ledningen påstår även att Kattungens verksamhet endast skall "byta väggar, tak och golv", men vi vet av erfarenhet och det historien visat oss att det inte är så enkelt att bygga upp en visuell teckenspråksmiljö.
Förskolechefen har genom hennes ledarskap visat tidigare att hon inte är mån om teckenspråk och kulturella värden genom att inte anställa en utbildad teckenspråkig person utan hon valde en som hade varken teckenspråkkompetens eller kvalificerad utbildning. Se tidigare dom gentemot henne.
Därigenom har förskolechefen visat hur lågt hon prioriterar teckenspråkig kompetens när det gäller barn som behöver stimulans i en teckenspråkig miljö. Hon besitter inte heller dövkompetens eller förstår hur viktigt det är med identiteten för teckenspråkiga individer. Vid diskussioner så klarar hon inte av att bemöta frågor som handlar om dövkompetens eller identitet.
Vidare vill vi också betona att Klöverängen inte kan erbjuda den naturliga teckenspråkiga miljön som Kattungen kan med dess nuvarande läge. Konsekvensen med flytten blir att teckenspråksmiljön försämras eller försvinner helt samt att den naturliga kontakten till Birgittaskolan inte heller kommer att finnas kvar. Dessa barn kommer ju framöver att börja där och inte i någon kommunal skola i Lillån. Avståndet från Lillån till Birgittaskolan är nästan en mil och det försvårar den naturliga kontakten mellan förskolan och Birgittaskolan.
I skolverket står det att överlämnandet från förskolan till specialskolan är jätteviktigt och där båda ansvarar över att det ska ske så smidigt som möjligt. Det gäller förskolan, specialskolan och fritidshemmet.
I detta beslut från tjänstemännen finns det absolut ingen person med som har dövkompetens eller teckenspråkskompetens. Med dövkompetens menas det då att en har både språklig och kulturell kapital och är kompetent nog att hantera frågor som rör döva, hörselskadade och koda. Detta med kultur tar tid att lära sig och känna till. Det krävs många års erfarenhet att förstå hur man på bästa sätt ska skapa en teckenspråkig miljö för att det ska fungera optimalt för individen om en hörande utan anknytning till döva och hörselskadade har blivit inbjuden till dövsamhället i Örebro. I Örebro har Kattungen funnits i många år och arbetat fram för att den teckenspråkiga miljön ska vara grunden för teckenspråkiga barn.

Detta håller nu Örebro kommun på att rasera! Många föräldrar är oroliga och känner sig överkörda samt att ingen eller väldigt lite information har delgetts dem. De har inte fått vara delaktiga eller fått möjlighet att påverka detta beslut. Av någon anledning har också föräldrarådet upphört att existera sedan två år tillbaka. I och med detta så har förskolechefen enväldigt bestämt detta utifrån sitt eget perspektiv utan den kompetens som krävs som chef för en verksamhet där teckenspråket är grunden, där dövkompetensen åsidosatts, där dövkultur inte ens nämns. Ingen av intresseorganisationerna har heller fått vara med och påverka detta beslut. Vi ser väldigt allvarligt på att varken föräldrar eller vi inom intresseorganisationerna har fått ge våra synpunkter, det är trots allt vi som har den yttersta kunskapen och kompetensen när det gäller teckenspråkiga frågor, dövkompetens samt dövkultur.
Vi har också försökt att lämna in våra synpunkter men det är väldigt svårt att få kontakt med verksamhetschefen eller politiskt ansvariga. Vår oro och tankar tas inte på allvar.
Ni är välkomna att kontakta oss, vi väntar på en saklig diskussion där vi kan diskutera hur vi istället kan utveckla Kattungens verksamhet på nuvarande plats. Vi som ytterst sakkunniga vill vara med och påverka samt ha inflytande över hur man bäst ska bevara och utveckla inom områden som berör oss.
Vi döva och hörselskadade vet själva vad som är bäst för oss!
Via Dövas förening i Örebro
Johanna Mauritzson och Mårten Högberg

Anmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Iréne Glovestam , Örebro
Michelle hoskinson, Va,usa
Sebastian , Oakville/Canada
Sebastian Kowalczyk , Oakville /Canada
paat DeCaro, New York/USA

Forum 3 senaste
Ganci Betty
2015-06-21 18:48:57
WE come from Belgium . We're deaf . Deaf
community school : it's important for psychologic
deaf . I'm ok 100 %.
Oncioiu David
2015-06-16 19:45:22
Hello! I am voted 100% for Deaf. I'm know you from
Deaf Association. Must at school deaf special.
it's important :) I am deaf and from :
Romanian/Bucharest
Monica gaina
2015-06-16 05:54:26
Do not
close the old school is not fair the deaf
children's need in your Sweden community .

  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 10011 snabbfakta 4567 Underskrift ( 3561 unika IP-adresser)
Inlagt den 2015-05-21
Startades av : Johanna
Skickas till : Förskolenämnd Örebro kommun - heddalotta@gmail.com - Örebro Kommun

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday